Започнаа градежните работи на детската градинка "Калинка" - Валандово, која се трансформира во целосно реконструиран и енергетски ефикасен објект со исполнети предуслови за голема заштеда на енергија.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР