ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2021


Градоначалникот на Општина Валандово објавува Јавен оглас број 02/2021 за вработување на неопределено работно време во Општина Валандово.

Општина Валандово има потреба од вработување на неопределено работно време на 2 (двајца) овластени службеници во областа на безбедноста во ТППЕ Валандово, на следното работно место:

1. Ниво В4 - Пожарникар спасител-водач на група, шифра ПОЖ 02 10 В02 000.

Кандидатот потребно е да исполува општи и посебни услови кои се прикажани во документите за огласот подолу.


ДОКУМЕНТИ:

1. Јавен оглас број 02/2021 (pdf)

2. Пријава за вработување (word)


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР