КОМПЛЕТНО Е РЕКОНСТРУИРАН БУЛ. ПРВОМАЈСКА ВО ВАЛАНДОВО


На 29.06.2018г. во просториите на општина Валандово, градоначалникот, Перо Костадинов, заедно со претставник на ДПГТ ВАТО ДОО - Студеничани, го потпишаа договорот за реконструкција на дел од булевар на улица Првомајска Валандово.

Целта на договорот е санирање на оштетениот дел од булеварот и овозможување поголема безбедност за сообраќајните учесници на истиот.

Од 06.08.2018 г. започнаа припремните градежни активности за реализација на проектот за реконструкцијата на дел од булевар на улица Првомајска во Валандово.

Средствата за реконструкцијата на булеварот се обезбедени од Европската унија преку ИПА претпристапните фондови а, администрирани според правилата на Светска банка.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР