ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРОТОАРИ НА БУЛЕВАР "ПРВОМАЈСКА"


Изградба на нови и реконструкција на постоечки тротоарски површини во Валандово. Се создава нова пешачка и урбана зона во градот и се овозможува целосно функционален и безбеден простор за граѓаните кои живеаат покрај булевар "Првомајска".

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР