ИЗГРАДБА НА ПАТ И КАНАЛ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ СО НАСЕЛЕНО МЕСТО ГОРНА МАЛА ВО ЈОСИФОВО


Јосифово добива комплетно нова улица со тротоарски површини, значително подобрена инфраструктура и нов урбан простор, а Горна Маала директно се поврзува со регионалниот пат.

Средствата за реализација на овој проект, се обезбедени од Агенцијата за финанасиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и Буџетот на општина Валандово.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР