ИНСТАЛИРАЊЕ НА НОВ СИСТЕМ ЗА ГРЕЕЊЕ И ПРОМЕНА НА УЧИЛИШЕН ПОД ВО УДОВО


Во ПОУ "Страшо Пинџур" - Удово, се изврши инсталирање на нов систем за парно греење, како и целосна замена на училишниот под со поставување на ламинат.

Со ова, се подобрува енергетската ефикасност на објектот и се зголемува училишната хигиена. Се создаваат адекватни услови за учениците и се отстрануваат долгогодишните проблеми во училиштето. Условите за образување и креативен развој на најмалите од општината се основен приоритет и најважна цел, на патот кон градење успешна заедница предодредена за развој.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР