УРЕДЕН Е ПАРКОТ НА ПЛОШТАДОТ ВО ВАЛАНДОВО


Проектот во себе опфаќа поставување на метални рамки на патеката која води од пензионерскиот дом кон споменикот, кои создаваат илузија на разиграна структура. Целосно е реставрирана, осветлена и обоена телефонската говорница а на веќе постоечките липи и борови се поставени нови, дрвени жардинерии, кои исто така се осветлени.

Старите искршени клупи се отстранети и заменети со три целосно нови, дупли клупи, долги 4 метри, околу кои има осветлување.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР