ИЗГРАДЕНА ПЕШАЧКА ПАТЕКА БРАЈКОВЦИ-БАЛИНЦИ


На 01.11.2018 година, на страната на Бирото за јавни набавки, e-nabavki.gov.mk, општина Валандово започна постапка за прибирање на понуди за изградба на пешачка патека на релација "Брајковци - Балинци".

На 17.01.2019 година по спроведената јавна набавка на системот за јавни набавки e-nabavki.gov.mk, започна изградбата на пешачка патека која ги поврзува населените места Брајковци и Балинци.

Пешачката патека е во должина од 1250 метри, со големина од 1500 метри квадратни, се изведуваше 30 работни дена и истата имаше за цел да ја олесни комуникацијата на граѓаните од двете населени места и да ја зголеми безбедноста на учениците кои посетуваат настава во ПОУ "Даме Груев" во Брајковци.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР