ИЗГРАДЕНО Е ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ ВО КАЛКОВО


Целта на овој проект е да се создадат услови за спорт и рекреација, но и да се поттикне и развие спортскиот потенцијал кај младите од ова населено место.

Дел од средствата беа обезбедени од општинскиот буџет, а поголемиот дел од страна на Владата на Р.Македонија, по претходно распишаниот јавен повик од страна на Бирото за регионален развој, за прибирање предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби.

Градежните активности започнаа во 2018 а целосната изградба заврши на почетокот на 2019 година.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР