РЕКОНСТРУИРАН Е РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ ВО БОЈМИСКИОТ РЕГИОН


Министерот за транспорт и врски, Горан Сугаревски и директорот на ЈПДП, Зоран Китанов, заедно со градоначалникот на општина Валандово, Перо Костадинов извршија увид во градежните активности на регионалниот патен правец Р-1401.

Градежните активности опфаќаат, реконструкција на регионалниот пат кој поминува низ Бојмискиот реон, во должина од три километри, чистење на банкината покрај патот и поставување нова хоризонтална и вертикална патна сигнализација. Целта на оваа градежна активност, е зголемување на безбедноста на сообраќајните учесници и значително подобрување на сообраќајното поврзување на населените места од општина Валандово со автопатот "Пријателство".

Проектот е реализиран во 2019 година.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР