ПОСТАВЕНИ САДОВИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА СТАКЛЕН ОТПАД ВО ВАЛАНДОВО И ЈОСИФОВО


Општина Валандово на основ на претходно склучениот договор за донација со "ПАКОМАК ДОО" Скопје, доби донација која се состои од садови за собирање на стаклен отпад, пластични игло контејнери.

Целта на договорот за донација е преку создавање на интегрален и систематски пристап кон собирањето, селектирањето, транспортот и рецикирањето на отпадот да се придонесе кон создавање здрава и чиста животна средина, како и да се создаде навика за селектирање на отпад и да се промовира еколошка култура и свест за значењето на селектирањето на отпадот и импактот кој го има врз животната средина.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР