ПОСТАВЕНА НОВА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ВО ВАЛАНДОВО


Јули 2019 - Општина Валандово започна поставуви нова вертикална сообраќајна сигнализација во градот Валандово.

Се поставувија 100 нови сообраќајни знаци и се заменија старите кои беа уништени или оштетени. Целта беше да се создаде сообраќаен ред и да се зголеми сообраќајната безбедност за учесниците во градскиот сообраќај.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР