ПОСТАВЕНА Е НОВА УРБАНА ОПРЕМА НА КОЧУЛСКИТЕ ВОДОПАДИ


Туристички е уреден локалитетот "Кочулски водопади", и со тоа директно се поттикнува развојот на нова туристичка зона во општина Валандово.

Уредувањето во себе вклучува, поставување видиковци, клупи, корпи за отпадоци, ограда покрај пешачката патека и други партерни елементи.

Проектот беше започнат во 2018 година а комплетното уредување заврши во почетокот на 2019 година.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР