УРЕДЕН Е АГОЛОТ НА ПРВОМАЈСКА И ВАРДАРСКА ВО ВАЛАНДОВО


Октомври 2018 - Започна инфраструктурно и хортикултурно уредување на аголот од улиците, бул. Првомајска и ул. Вардарска во Валандово.

Уредувањето опфати проширување на постоечкиот и изградба на нов тротоар, изградба на каскаден потпорен зид во должина од 105 метри, хортикултурно уредување, како и целосно осветлување на просторот.

3D АНИМАЦИЈА

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР