ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА ЗАПИШАНО ПРВАЧЕ


- ОДЛУКА за доделување на еднократна парична помош на семејства за запишување на дете во прво одделение во Општинските основни училишта (pdf)


1. Износ на субвенција: 4.000 денари

2. Начин на аплицирање:

- Електронски со прикачување на документите преку платформата „мЗаедница“ на следниот ЛИНК или со превземање на мобилната апликација од App Store за iPhone: https://apple.co/2SbERqJ или од Google Play за Android: https://goo.gl/Y9qhpE (повеќе информации на: www.mzaednica.mk)

- Физички во просториите на ЕЛС Валандово со достава на документите во печатена форма - БАРАЊЕ (pdf)

3. Потребна документација:

- Потврда од општинското основно училиште во кое ученикот е запишан во прво одделение за тековната година

- Извод од матична книга на родени (за првачето)

- Лична карта на еден од родителите - подносител на барањето

- Трансакциска сметка на еден од родителите - подносител на барањето

4. Рок на аплицирање: 20.07.2022 - 31.08.2022 годинаКОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexreplica.cz rolex replica watches