ДОКУМЕНТИ ОД ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА


2021 ГОДИНА


- БУЏЕТ

- Прв ребаланс на Буџет

- Прв квартален извештај

- Втор квартален извештај


2020 ГОДИНА


- БУЏЕТ

- ЗАВРШНА СМЕТКА

- Четврти квартален извештај

- Трет квартален извештај

- Втор квартален извештај

- Прв квартален извештај


2019 ГОДИНА


- БУЏЕТ

- ЗАВРШНА СМЕТКА

- Четврти квартален извештај

- Трет квартален извештај

- Втор квартален извештај


2018 ГОДИНА- БУЏЕТ

- ЗАВРШНА СМЕТКА


2017 ГОДИНА- БУЏЕТ

- ЗАВРШНА СМЕТКА


2016 ГОДИНА


- БУЏЕТ

- ЗАВРШНА СМЕТКА


2014 ГОДИНА


РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ - Резиме на резултатите

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ - Цели на Ревизијата

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ - Ревизорски наоди


Согласно Буџетот се предвидува финансиска поддршка на граѓански организации во текот на годината, на начин на кои самите организации поднесуваат соодветно барање, а со одлука на Советот на општината се дава позитивен или негативен одговор по истото барање.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР