Општина Валандово - Добредојдовте

Осветување на манастир ,,Свети Атанасија,, - с. Градец

На ден 17.09.2016 година се освети манастирот ,,Свети Атанасија,, во село Градец, Општина Валандово. Осветувањето го изврши Метрополитот Повардариски г. Агатангел.

Православен храм,,Рождество на Пресвета Богородица,, - Валандово

Продолжува изградбата на Православен храм,,Рождество на Пресвета Богородица - Валандово

Бели ноќи - Валандово 2016 година

Ретроспективна изложба ,,20 години Ликовна колонија Валандово,,
- Поетско читање на млади автори чии книги се издадени од Домот на културата 25-ти мај Валандово.
- Изложба ,,Цветна патека на мирот,, - од Живко Поповски - Цветин.
-Настап на талентирани млади пеачи - ученици.

Среда,07.09.2016 година ,со почеток 20.00 часот - Дом на културата 25-ти мај Валандово.


.

Вонредна седница на Советот на Општина Валндово

На ден 02.09.2016 година се одржа вонредна седница на Советот на Општина Валандово на која беа донесени следните одлуки.

1. - Одлука за давање на времено користење на просториите на Регионалниот центар за сертификација во Валандово на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Валандово
2. - Одлука за давање согласност за купување на недвижна ствар [хотел] на КП бр.2904 на ул.,,Моше Пијаде,, во Валандово

 

Страница 1 од 23

Линкови

Go to top