Општина Валандово - Добредојдовте

СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

    Градоначалникот на општина Валандово ги информира граѓаните на општина Валандово дека во Сабота на 08.08.2015 година од 05.00 до 08.00 часот наутро, ќе се врши дезинсекција против комарци на целата територија на општина Валандово со авионско прскање. 

     За таа цел се известуваат сите пчелари во времето на прскање и 3 до 4 часа потоа да ги затворат пчелните семејства, како би се спречиле негативните последици по семејствата од средството за дезинсекција.

       Во случај на врнежи или поинтензивен ветар прскањето ќе биде одложено за следниот ден.

 

Општина Валандово, Градоначалник Николче Чурлиновски

СПИСОК НА КОМПОЗИЦИИ ПРИМЕНИ НА ФОЛК-ФЕСТ ВАЛАНДОВО-ВТОР КОНКУРС

ИМЕ НА КОМПОЗИЦИЈА

АВТОРИ

Дојране

муз. и арр.: Миле Барбаровски, текст: Оља Ангелеска

Да се вратиш сине

муз. и текст: Јасмина Гуњова, арр.:Љупчо Павловски

Жена неверна

муз., текст и арр.: Зоран Миладиновски

Ќе се вратам в стари крај

муз. и арр.: Илчо Јованов, текст: Никола Давков

Колку трае љубовта

муз. и арр.: Илчо Јованов, текст: Борче Нечовски

Со тебе век ќе се векува

муз. и текст: Васе Арнаудов, арр.: Ристе Тушевски

Гајда плаче пак

муз.:Александар Петковски, текст:Огнен Неделковски, арр.:Никола Кочанковски

Нигде нема таква љубов

муз. и текст:Кристијан Тасевски, арр.: Љ. Павловски

Мерак, Мерак

муз., текст и арр.: Цане Петров

Не сакам да те преболам

муз.:Павле Трајков, текст:Борче Нечовски, арр.:Александар Цветковски

Сонце в туѓина

муз. и арр.:Вана Јовчев, текст:Анита Даева

Не можам сам ниту ден

муз., текст и арр.: Јосе Христов

Свири ми виолино

муз., текст и арр.:Горјан Стојановски

Горчи

муз. и арр.:Милан Завков, текст: Огнен Неделковски

Твоја фотографија

муз. и арр.:Дарко Илиевски, текст: Орце Зафировски

Боемот мој

муз., текст и арр.: Јосе Христов

Јавен оглас

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу УНДП и општинаВаландово,Оперативниот план за  активни програми и мерки за вработување за 2015 година,општина Валандово и Агенцијата за вработување на Р.Македонија на ден18.05.2015 година објавуваат:

 

ЈАВЕН ОГЛАС

До евидентираните невработени лица за вклучување во ПрограматаОпштинско корисна работа”.

Се повикуваат невработените лица(евидентирани во АВРМ најмалку 1 година и млади невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 6 месеци и кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот) кои се заинтересирани да се вклучат во Програмата “Општинско корисна работа” во проект “Се грижиме” поради работно ангажирање во период од 6 месеци. Пријавувањето се врши во Центар за вработување Валандово.

1.Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата “Општинско корисна работа” ќе бидат работно ангажирани со 20 работни часа неделно,при што за време на работниот ангажман статусот на невработено лице останува непроменет и доколку лицето е корисник на социјална парична помош го задржува правото на социјална парична помош.

2.Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во проектотСе грижиме” ќе бидат работно ангажирани за давање на помош и нега во домашни услови на стари и изнемоштени лица на територијата на општина Валандово.

3.За секој избран кандидат се предвидува месечен надоместок од 6.200,00 денари (во бруто износ со вклучен персонален данок и осигурување во случај на повреда при работа).

Огласот се објавува за следните работни позиции:

1.Медицинска сестра-со завршено Средно стручно образование(медицинско);

2.Лице за вршење на основни работи во домот на старите лица(1 извршител)-со завршено основно или средно образование;

3.Лице за вршење на лична хигиена во домот(1 извршител) –со завршено основно или средно образование;

 

4.Стручно лице- со завршено Високо образование (социјален работник или друг адекватен профил).

Заинтересираните невработени лица кои се повикуваат во огласот пријавите може да ги достават во Центар за вработување Валандово во период од 18.05.2015 до 22.05.2015 година.

 

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со договор помеѓу општина Валандово и избраните кандидати.Детални информации за Програмата “Општинско корисна работа може да добиете кај општинскиот координатор на тел: 034 382 044.

 

                                                                                                ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

                                                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                               НИКОЛЧЕ ЧУРЛИНОВСКИ

СПИСОК НА КОМПОЗИЦИИ ПРИМЕНИ НА ФОЛК-ФЕСТ ВАЛАНДОВО-ПРВ КОНКУРС

Список на композиции примени на ФОЛК-ФЕСТ Валандово 2015 година пријавени на меѓународниот конкурс за избор на композиции за 31-то издание на фестивалот 

 

ИМЕ НА КОМПОЗИЦИЈА

АВТОРИ

Најсреќен ден

муз., текст и арр.: Цане Петров

Кажи ДА

муз. и арр.: Тодор Трајчевски, текст:Мишко Крстевски

Не ќе можат да не разделат

муз. и текс: Стојмир Мирчо Кикиритков, арр.Ч Љупчо Стефанов

Сеќавања

муз.: Стојанче Иванов, арр.: СтојанчеИванов, текст: Кире Василевски

Уште десет животи

муз.:Павле Трајков, арр.: Никола Автовски, текст: Борче Нечовски

Мајко моја

муз. и текст: Јован Василевски, арр.:Јован Василевски и Гоце Симоновски

Дај дири дири дај

муз., текст и арр.: Ристо Краповски

Нема со кого рани да залечам

муз. и арр.:Владимир Дојчиновски, текст:Григор Копров

Се до зори

муз. и текст:Григор Копров, арр.: Владимир Дојчиновски

Секому со љубов да вратиме

муз., текст и арр.: Ристо Краповски

 

Страница 1 од 12

Линкови

Go to top