Showlist data is not configured

КОНКУРС

По повод празникот на општината “6-ти Ноември, Општина Валандово распишува 

К О Н К У Р С

за доделување на наградата “6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на Општината 

 

1. Наградата “6-ти Ноември“ се доделува на физички и правни лица од Општина Валандово, од Република Македонија и пошироко, како знак на општо признание за особени постигања и придонес во афирмацијата и развојот на општината во сите области на општествениот живот (стопанство, наука, уметност, образование, култура, хуманост и др.).

2. Наградата “6-ти Ноември“ се доделува по повод Денот на општината “6-ти Ноември“ и тоа за континуирани резултати за подолг период на работно и творечко ангажирање.

3. Признанието се доделува и по други поводи за лични залагања и особен придонес за општината во сите области на општественото живеење за пократок период, до објавување на Конкурсот.

4. Наградата “6-ти Ноември“ е во форма на плакета.

5. Признанието е во форма на диплома.

6. Право да предлагаат кандидати за Наградата и Признанието имаат сите правни и физички лица.

7. Предлогот мора да е образложен, а кога станува збор за поединци, група творци треба да се приложи и кратка биографија. Предлагачите притоа мора да нагласат за која од општинските награди го предлагаат кандидатот и треба да приложат своја полна адреса и назив на седиштето, односно името и адресата.

 

8. Конкурсот трае до 02. Ноември 2016 година, а предлозите за кандидатите се доставуваат на адреса Општина Валандово ул. “Иво Лола Рибар“ бб или непосредно во архивата на Општина Валандово.

 

ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Црвен крст - Валандово

По повод одбележувањето на 18 - Октомври меѓународниот ден на борба против трговија со луѓе,на ден 18.10.2016 година [вторник\ ,Општинската организација на Црвен крст Валандово,организира тематска работилница посветена на оваа активност.
Работилницата ќе се одржи на ден 18.10.2016 година во просториите на Домот на културата,, 25 - ти Мај,,Валандово,со почеток од 12.30 часот.

Ф.К. ,,Валандово - Валандово

Фудбалскиот клуб Валандово помлади пионери и пионери ги одиграа редовните натпревари со Ф.К. New Stars од Скопје.

Црвен крст - Валандово

Црвен крст Валандово во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје спроведе редовна крводарителска акција. Реализирани 40 крвни единици.

Страница 1 од 27

Линкови

Go to top