КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 6-ТИ НОЕМВРИ

ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

 

   По повод празникот на општината “6-ти Ноември“, Општина Валандово, распишува

 

К О Н К У Р С

за доделување на наградата “6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на општина Валандово по повод празникот на општината

 


1. Наградата “6-ти Ноември“ се доделува на физички и правни лица од Општина Валандово, од Република Македонија и пошироко, како знак на општо признание за особени постигања и придонес во афирмацијата и развојот на општината во сите области на општествениот живот (стопанство, наука, уметност, образование, култура, хуманост и др.)

2. Наградата “6-ти Ноември“ се доделува по повод Денот на општината “6-ти Ноември“ и тоа за континуирани резултати за подолг период на работно и творечко ангажирање.

3. Признанието се доделува и по други поводи за лични залагања и особен придонес за општината, во сите области на општественото живеење, за пократок период.

4. Наградата 6-ти Ноември“ е во форма на плаќета.

5. Признанието е во форма на диплома.

6. Право да предлагаат кандидати за Наградата и Признанието имаат сите правни и физички лица.

7. Предлогот мора да е образложен, а кога станува збор за поединци, група творци треба да се приложи и кратка биографија. Предлагачите притоа мора да нагласат за која од општинските награди го предлагаат кандидатот и треба да приложат своја полна адреса и назив на седиштето, односно името и адресата.

8. Краен рок за поднесување на предлозите е 31.10.2017 година до 15.00 часот.

9. Предлозите се поднесуваат на следнава адреса: Општина Валандово, ул.“Иво Лола Рибар“ бб Валандово, со назнака “За 6-то Ноемвриска награда“.

 

                                                                                     ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Изградба на системи за первенција и рано предупредување од поплави.

 

 

    

 

     Програма Пред пристапни фондови на ЕУ од меѓугранична соработка.

     Детален работен акционен план за критичните зони на Анска Река и реката Вардар.

Реконструиран е градскиот пазар во Валандово

     Привршуваат и последните работи околу реконструкцијата и свеченото пуштање во употреба на градскиот пазар во Валандово. Свеченото пуштање и првиот пазарен ден на комплетно реконструираниот грардски пазар ќе биде на 13.09.2017 година (Среда).

    

Реконструкција на дом во село Дедели

     Со средства од Буџетот на Општина Валандово во тек е реконструкција на дел од дом во село Дедели. Променета е кровната конструкција на домот, во тек е реконструкција на фасадата на објектот и ќе биде партерно уреден просторот пред објектот.

   

  

Страница 1 од 37

Линкови

Go to top