Општина Валандово - Добредојдовте

ЕУ АВТОБУС ВО ЈОСИФОВО

     Во рамки на проектот “ЕУ АВТОБУСОТ ВО ВАШЕТО СЕЛО“ ЕУ автобусот беше во посета на село Јосифово, општина Валандово. Жителите на Јосифово имаа можност да дознаат повеќе за Европската Унија, да разговараат со претставниците на Делегацијата на ЕУ во Р.Македонија околу придобивките и обврските од членството во ЕУ, добија информации за можностите за помош во областа на земјоделието, малото стопанство, образованието како и за невладините организации и студентите за што им беа поделени брошури и промотиврн материјал. На крај беа организирани наградни натпревари во квиз, цртање, игра “сложувалка“ за учениците од ООУ “Страшо Пинџур“ од Јосифово.

Валандово домаќин на 44-тиот државен натпревар на ученици од земјоделско-ветеринарна струка

     Од 09.05 до 10.05.2014 година, Средното Општинско Училиште “Гоце Делчев“ од Валандово беше домаќин на 44-тиот државен натпревар на училиштата од земјоделска, ветеринарна и шумарска струка во Република Македонија, на кој учество зедоа околу 400 ученици. На истиот се одржаа натпревари во најразлични дисциплини на управување со трактор (орање, вешто возење), натпревар по препознавање на плевели и семиња, натпревар по калемење, како и квиз на тема “Адаптација на земјоделството кон климатските промени во Македонија“. Со поздравен говор 44-тиот државен натпревар свечено беше отворен од Градоначалникот на општина Валандово, Николче Чурлиновски. Првото место во сите натпреварувачки дисциплини му припадна на домаќинот СОУ “Гоце Делчев“ од Валандово. За најдобро пласираните во сите дисциплини беа обезбедени пехари и медали.

Продолжување на конкурсот за избор на композиции на фестивалот на новосоздадени македонски песни “ФОЛК-ФЕСТ“ ВАЛАНДОВО 2014 година

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА КОМПОЗИЦИИ ЗА ФЕСТИВАЛОТ НА НОВОСОЗДАДЕНИ МАКЕДОНСКИ ПЕСНИ “ФОЛК-ФЕСТ“ ВАЛАНДОВО 2014 ГОДИНА. 

Апликациите се поднесуваат најкасно до 11.06.2014 година до 14,00 часот во архивата на Општината Валандово 

 

Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

ЗАКОНСКИ АКТИ И УПАТСТВА ЗА Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ГРАДЕЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ НАЧИН

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОЕКТИТЕ ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ НАЧИНОТ НА ЗАВЕРКА НА ПРОЕКТОТ

УПАТСТВО ЗА ПОДНОСИТЕЛИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ НА СОДРЖИНАТА НА ПРОЕКТИТЕ, ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ, НАЧИНОТ НА ЗАВЕРКА НА ПРОЕКТОТ ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ЗАПИСИ

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОЕКТИТЕ, ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ, НАЧИНОТ НА ЗАВЕРКА НА ПРОЕКТОТ ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ЗАПИСИ

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОЕКТИТЕ, ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ НАЧИНОТ НА ЗАВЕРКА НА ПРОЕКТОТ ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ЗАПИСИ

 

Линкови

Go to top