Општина Валандово - Добредојдовте

ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ ВО ПООУ„НАМ’К КЕМАЛ„-ЧАЛАКЛИ

Подрачното Основно Општинско училиште „Нам’к Кемал„ во населеното место Чалакли доби повеќенаменско игралиште. Изградени се 2 игралишта и тоа: 1 игралиште за кошарка и 1 игралиште за ракомет. Инвеститор е Агенцијата за млади и спорт како дел од проектот на Владата на Република Македонија за изградба на 100 вакви повеќенаменски игралишта. Изведувач е градежната фирма „Жикол„ .

Целта е да се овозможат услови за спортување на младите, со што ќе се влијае во правилниот развој и правилно насочување на младите во животот.

Со изградбата на повеќенаменски игралишта и останатите капитални проекти за спорт  се потврдува заложбата за градење општество базирано на знаење и јакнење на духот и физичкото здравје кај младата популација.

Интерактивна ТВ Трибина за Локалната Самоуправа

ПОНЕДЕЛНИК, 15.9.2014 ВО 20:20 во ЖИВО
АЛО, ГРАДОНАЧАЛНИК...


ИНТЕРАКТИВНА ТВ ТРИБИНА ЗА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
ТВ ПРОЕКТ
АВТОР И УРЕДНИК: СЛОБОДАН ТОМИЌ
ТВ СОНЦЕ.НАЦИОНАЛНА САТЕЛИТСКА ТЕЛЕВИЗИЈА
ГОСТИН: НИКОЛЧЕ ЧУРЛИНОВСКИ-ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

ЕЛАБОРАТ,, ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛОКАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА "

Соопштение,
 Јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија изработува тендерска документација за рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија (тендер бр.7) заем од Светска Банка.

Во рамките на тендерската документација изготвен е и Елаборат за заштита на животната средина, кој го доставуваме во прилог.

ЛИНК:

http://www.roads.org.mk/UserFiles/files/ZivotnaSredina/IzvestuvanjaRamki/EIAR_Tender_No_7_mk.pdf

Акција за партерно уредување на јавните површини во Општина Валандово

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Од 11-ти септември 2014 година Општина Валандово ја отпочна акцијата за партерно уредување на јавните површини во Општината. Во акцијата до денес засадени се околу 40 садници од палма и тоа во градскиот парк Пеонија, во локалната самоуправа, како и на дел од булеварот Првомајска во Валандово. Реализацијата на овој проект е во соработка со приватниот сектор од Општината, на кој Локалната самоуправа е посебно горда. Оваа акција успешно се реализира веќе два дена, а се очекува истата да продолжи и во наредните денови. Предвидено е да се засадат околу 650 палми во Општината и во населените места. Целта на оваа акција е да се подигне свестa кај граѓаните, како и да се разубави еколошката средина во градот и населените места.

Страница 1 од 10

Линкови

Go to top