Општина Валандово - Добредојдовте

Локален пат Башибос-Бајрамбос

  Заврши асфалтирањето на локалниот пат село Башибос - Бајрамбос во должина од 2020 метри.
Инвеститор - Општина Валандово
Проектант - ,,Сивил инженеринг,,Доо - Скопје
Изведувач - ,,Минт - инженеринг,, Дооел - Скопје
Надзорен орган - ,,Гоја,, Дооел - Гевгелија

Проект ,,Prolife,,

Продолжува изградбата на пешачката патека во должина од 2 км и ширина од 1.2 метри.Патеката ќе ги поврзе Валандово [Детска градинка ,,Калинка,,} до индустриска зона Раброво.

Реконструкција на ул.,,Маршал Тито,, - Пирава

Реконструкција на улица.,,Маршал Тито, , во Пирава во должина од 280 метри и ширина 5 метри.Се поставува нов асфалт со дебелина од 7 см и поставување рабници од двете страни на улицата.

Ликовна колонија "Валандово 2016"

На 25.07.2016 година, започнува ликовната колонија "Валандово 2016" во организација на Домот на културата "25 Maj" . На колонијата ќе земаат учество ликовни уметници од Р. Бугарија, Р. Србија, Шведска и Р. Македонија.

Страница 1 од 17

Линкови

Go to top