Општина Валандово - Добредојдовте

Јавен оглас

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу УНДП и општинаВаландово,Оперативниот план за  активни програми и мерки за вработување за 2015 година,општина Валандово и Агенцијата за вработување на Р.Македонија на ден18.05.2015 година објавуваат:

 

ЈАВЕН ОГЛАС

До евидентираните невработени лица за вклучување во ПрограматаОпштинско корисна работа”.

Се повикуваат невработените лица(евидентирани во АВРМ најмалку 1 година и млади невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 6 месеци и кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот) кои се заинтересирани да се вклучат во Програмата “Општинско корисна работа” во проект “Се грижиме” поради работно ангажирање во период од 6 месеци. Пријавувањето се врши во Центар за вработување Валандово.

1.Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата “Општинско корисна работа” ќе бидат работно ангажирани со 20 работни часа неделно,при што за време на работниот ангажман статусот на невработено лице останува непроменет и доколку лицето е корисник на социјална парична помош го задржува правото на социјална парична помош.

2.Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во проектотСе грижиме” ќе бидат работно ангажирани за давање на помош и нега во домашни услови на стари и изнемоштени лица на територијата на општина Валандово.

3.За секој избран кандидат се предвидува месечен надоместок од 6.200,00 денари (во бруто износ со вклучен персонален данок и осигурување во случај на повреда при работа).

Огласот се објавува за следните работни позиции:

1.Медицинска сестра-со завршено Средно стручно образование(медицинско);

2.Лице за вршење на основни работи во домот на старите лица(1 извршител)-со завршено основно или средно образование;

3.Лице за вршење на лична хигиена во домот(1 извршител) –со завршено основно или средно образование;

 

4.Стручно лице- со завршено Високо образование (социјален работник или друг адекватен профил).

Заинтересираните невработени лица кои се повикуваат во огласот пријавите може да ги достават во Центар за вработување Валандово во период од 18.05.2015 до 22.05.2015 година.

 

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со договор помеѓу општина Валандово и избраните кандидати.Детални информации за Програмата “Општинско корисна работа може да добиете кај општинскиот координатор на тел: 034 382 044.

 

                                                                                                ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

                                                                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                               НИКОЛЧЕ ЧУРЛИНОВСКИ

Список на композиции примени на ФОЛК-ФЕСТ Валандово

Список на композиции примени на ФОЛК-ФЕСТ Валандово 2015 година пријавени на меѓународниот конкурс за избор на композиции за 31-то издание на фестивалот 

 

ИМЕ НА КОМПОЗИЦИЈА

Најсреќен ден

Кажи ДА

Не ќе можат да не разделат

Сеќавања

Уште десет животи

Мајко моја

Барем пород да ми остави

Дај дири дири дај

Нема со кого рани да залечам

Се до зори

 

 

Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола за Г.Д. “БЕТОН“ АД Скопје

Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола за Г.Д. “БЕТОН“ АД Скопје                                                 

Прилог I.1

Прилог I.2

Прилог II.1

Прилог II.2

Прилог III

Прилог IV

Прилог V

Прилог VI

Прилог VII

Прилог X

Прилог XI

Прилог XII

Прилог XIII

Прилог XIV.1

Прилог XIV

 

Страница 1 од 11

Линкови

Go to top