Општина Валандово - Добредојдовте

Топол културен бран - Валандово 2016 година

Проект ,,Prolife,,

Продолжуваат градежните работи околу изградбата на пешачката патека покрај регионалниот пат Валандово - Раброво - индустриска зона КО Раброво.Се .поставуваат бекатон плочки и рабници.Проектот е финансиран од Европска унија ИПА фондови за меѓугранична соработка Р. Грција - Р.Македонија

Проект ,,Prolife,,

Продолжуваат градежните работи околу изградбата на пешачката патека покрај регионалниот пат Валандово - Раброво - индустриска зона КО Раброво.Се .поставуваат бекатон плочки и рабници.Проектот е финансиран од Европска унија ИПА фондови за меѓугранична соработка Р. Грција - Р.Македонија
 
 

                                                                                                                           

 

 

Детска градинка,,Калинка,, - Удово

Завршни работи околу реконструкцијата на детската градинка ,,Калинка,, во Удово.

 

Страница 1 од 20

Линкови

Go to top