ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗСПИЈК


Согласно надлежностите кои произлегуваат од член 36 од Законoт за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РСМ број 101/2019), имателите на информации имаат законска обврска да подготват Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК и истиот да го објават на веб страната на имателот.


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 ГОДИНА

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР