ЈАВНИ НАБАВКИ

Информации за објавени огласи и склучени договори за јавни набавки и изработка на проекти во општина Валандово


ОГЛАСИ И ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 2021 година


ОГЛАСИ И ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 2020 година


ОГЛАСИ И ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 2019 година
КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР