ОГЛАСИ И ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 2021 година


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 2021 година, верзија 3


Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека општина Валандово за 2021 година ги објавила и склучила следните огласи и договори за јавни набавки:


ФЕВРУАРИ - 2021


13.02.2021 / 22.02.2021 - ОГЛАС БР. 02001/2021 - Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Валандово 

09.02.2021 - ДОГОВОР - 19934/2020 - Услуги за превоз за потребите на Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 200.000,00 ден. )

08.02.2021 / 23.02.2021 - ОГЛАС БР. 01452/2021 - Реконструкција на пат Чалакли - Татарли, Општина Валандово, фаза II 

03.02.2021 / 18.02.2021 - ОГЛАС БР. 01118/2021 - Изградба на улица „Јане Сандански“, улица „6-ти Ноември“ и дел од улица „Маршал Тито“ во Јосифово 

03.02.2021 / 18.02.2021 - ОГЛАС БР. 01096/2021 - Услуги од агенција за привремени вработувања ( Проценета вредност без ДДВ: 4.000.000,00 ден. )

01.02.2021 - ДОГОВОР - 19512/2020 - Реконструкција на пат Чалакли - Татарли, Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 2.158.797,00 ден. )


ЈАНУАРИ - 2021


29.02.2021 / 05.02.2021 - ОГЛАС БР. 00854/2021 - Процена на вредноста на недвижен имот ( Проценета вредност без ДДВ: 450.000,00 ден. )

28.01.2021 - ДОГОВОР - 20091/2020 - Набавка на хигиенски средства за потребите на Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 18.800,00 ден. )

21.01.2021 - ДОГОВОР - 13217/2020 Доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство по ЕСКО модел за давање на услуги за јавното осветлување во Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 32.811.533,00 ден. )

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР