АДМИНИСТРАЦИЈА


ОДЛУКА за внатрешна организација (pdf)


ОРГАНОГРАМ (PDF)


СИСТЕМАТИЗАЦИЈА на работни места (pdf)


ПРАВИЛНИК за систематизација на работни места (pdf)

- Правилник за именување и дополнување на правилникот за систематизација на работни места (pdf)


СПИСОК на вработени во ЕЛС Валандово (pdf)


За да погледнете повеќе информации и надлежности кои ги извршува некое одделение, кликнете на називот на одделението од интерес.


ЗАКОНИ ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА ИНСТИТУЦИЈАТА


КОДЕКС за административни службеници (pdf)


ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ


СЛУЖБЕНИК ЗА МЛАДИ


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР