ПРЕДЛОГ НА ПРОГРАМИ И ПРЕДЛОГ НА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ


Предлог на програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на имателот на информации:


- Предлог одлука за прв ребаланс на Буџет 2021

- Предлог програма за работа на ЈП „Комунален сервис“ - Валандово за 2021 година

Нацрт извештај - Стратегија за изработка на проектна документација за експресен пат Струмица - Валандово спој со А1

- Предлог урбанистички планови

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР