ПРЕДЛОГ НА ПРОГРАМИ И ПРЕДЛОГ НА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ


Предлог на програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на имателот на информации:


- Предлог Буџет за 2024 година

Предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2024 година

Предлог програма за Локален економски развој на Општина Валандово за 2024 година

Предлог програма за одржување на јавната чистота во Општина Валандово за 2024 година

Предлог програма за активности во областа на социјалната заштита на децата во 2024 година

Предлог програма за активности за спортот во 2024 година

Предлог програма за активности за млади во 2024 година

Предлог програма за активности во областа на културата во 2024 година

Предлог програма за еднакви можности во 2024 година

Предлог програма за изградба и одржување на јавното осветлување за 2024 година

Предлог програма за поставување на урбана опрема за 2024 година

- Предлог програма за работа на Советот на Општина Валандово за 2024 година

Предлог програма за урбанистичко планирање за 2024 година

Предлог орограма за уредување на градежно земјиште за 2024 година

Предлог програма за одбележување на значајни дати, настани и личности од поблиското и подалечното минато на македонскиот народ и општината во 2024 година

Предлог програма за работа на ТППЕ Валандово за 2024 година

Нацрт извештај - Стратегија за изработка на проектна документација за експресен пат Струмица - Валандово спој со А1

Предлог урбанистички планови

Предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2023 година

Предлог програма за Локален економски развој на Општина Валандово за 2023 година

Предлог програма за одржување на јавната чистота во Општина Валандово за 2023 година

Предлог програма за активности во областа на социјалната заштита на децата во 2023 година

Предлог програма за активности во областа на спортот и младите во 2023 година

Предлог програма за активности во областа на културата во 2023 година

Ппредлог програма за изградба и одржување на јавното осветлување за 2023 година

Предлог програма за поставување на урбана опрема за 2023 година

Предлог програма за работа на Советот на Општина Валандово за 2023 година

Ппредлог програма за урбанистичко планирање за 2023 година

Предлог орограма за уредување на градежно земјиште за 2023 година

Предлог програма за одбележување на значајни дати, настани и личности од поблиското и подалечното минато на македонскиот народ и општината во 2023 година

Предлог програма за работа на ТППЕ Валандово за 2023 година

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com