ДОКУМЕНТИ ОД ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА


2024 ГОДИНА


- План на програми за развој за 2024 година


2023 ГОДИНА


- БУЏЕТ

- Предлог Буџет за 2023 година

- Нацрт Буџет за 2023 година

- Втор ребаланс на Буџет

- Прв ребаланс на Буџет

- Буџетски календар (Преземи pdf)

- Трет квартален извештај

- Втор квартален извештај

- Прв квартален извештај

- План на програми за развој за 2023 година


2022 ГОДИНА


- БУЏЕТ

- ЗАВРШНА СМЕТКА

- Приходи (Преземи .xls)

- Расходи (Преземи .xls)

- Предлог - Буџет за 2022 година

- Прв ребаланс на Буџет

- Буџетски календар (Преземи .pdf) (Преземи .xlsx)

- Годишен финансиски извештај

- Четврти квартален извештај

- Трет квартален извештај

- Втор квартален извештај

- Прв квартален извештај


2021 ГОДИНА


- БУЏЕТ

- ЗАВРШНА СМЕТКА

- Приходи (Преземи .xls)

- Расходи (Преземи .xls)

- Прв ребаланс на Буџет

- Реализација на буџет (Преземи .xlsx) (Преземи .csv)

Годишен финансиски извештај за 2021 година

- Четврти квартален извештај

- Трет квартален извештај

Втор квартален извештај

- Прв квартален извештај


2020 ГОДИНА


- БУЏЕТ

- ЗАВРШНА СМЕТКА

Годишен финансиски извештај за 2020 година

- Четврти квартален извештај

- Трет квартален извештај

- Втор квартален извештај

- Прв квартален извештај


2019 ГОДИНА


- БУЏЕТ

- ЗАВРШНА СМЕТКА

Годишен финансиски извештај за 2019 година

- Четврти квартален извештај

- Трет квартален извештај

- Втор квартален извештај


2018 ГОДИНА- БУЏЕТ

- ЗАВРШНА СМЕТКА

Годишен финансиски извештај за 2018 година


2017 ГОДИНА- БУЏЕТ

- ЗАВРШНА СМЕТКА

Годишен финансиски извештај за 2017 година


2016 ГОДИНА


- БУЏЕТ

- ЗАВРШНА СМЕТКА


2014 ГОДИНА


РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ - Резиме на резултатите

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ - Цели на Ревизијата

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ - Ревизорски наоди


Согласно Буџетот се предвидува финансиска поддршка на граѓански организации во текот на годината, на начин на кои самите организации поднесуваат соодветно барање, а со одлука на Советот на општината се дава позитивен или негативен одговор по истото барање.

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches