НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА - 2020 ГОДИНА


д-р ДИМИТАР ЃЕТОВ - Награда "6 Ноември" за долгогодишно и професионално работење во областа на медицината во општина Валандово


Г-дин КАМЕ ЃОРГИЕВСКИ - Признание за  долгогодишно успешно  работење во ЈП Комунален сервис Валандово, во областа на одржување на водоводната мрежа

ГРУПА ГРАЃАНИ (г-дин Ѓорги Илиев, г-дин Али Алилов, г-дин Булнет Шабанов, г-дин Митко Ристов, г-дин Глигор Гогов и г-дин Вангел Киров) - Признание за одржување на објектот Караула на планината Беласица

Г-дин УСЕИН УСЕИНОВ - Признание за заштита, одржување и промоција на туристичкиот локалитет "Кочулски водопади"

Г-ца МАРИЈА ГУГУЉАНОВА - Признание за млад спортист и афирмација на општина Валандово во областа на ракометот

Г-дин ПЕТАР ГУГУЉАНОВ - Признание за млад спортист и афирмација на општина Валандово во областа на фудбалот

Г-дин МАРТИН РИЗОВ - Признание за млади музичар со постигнати успеси на државно и меѓународно ниво

ЗСК ЈУГО-ИСТОК - Признание за промоција и развој на велосипедизмот во општина Валандово

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО - Признание за придонес во борбата со Ковид 19

д-р КИРЧО СТОЧЕВСКИ - Признание на матичен лекар за активен придонес во бробата со Ковид 19

д-р ЕЛИЗАБЕТА ЧУРЛИНОВСКА - Признание на матичен лекар за активен придонес во бробата со Ковид 19

д-р ЃОРЃИ БОШНАЧКИ - Признание на матичен лекар за активен придонес во бробата со Ковид 19

д-р НИКОЛА АЈЦЕВ - Признание на матичен лекар за активен придонес во бробата со Ковид 19

д-р ХРИСТИНА ПАВЛОВА - Признание на матичен лекар за активен придонес во бробата со Ковид 19

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР