ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за заштита на укажувачи („Сл.весник на РМ“ бр.196/15, 35/18 и „Сл.весник на РСМ“ бр.257/20), член 2 став 1 и член 3 од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор („Сл.весник на РМ“ бр.46/16), член 50 став 1 точка 14 и член 63 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 36 став 1 алинеја 8 и член 50 став 3 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово донесува РЕШЕНИЕ за назначување на лице овластено за прием на пријави од укажувачи:


МАРИЈА ЧУРЛИНОВА ЈОРДАНОВА - Раководител на Одделението за финансиски прашања и јавни набавки на Општина Валандово

e-mail: marija_curlinova@yahoo.com

Телефон: (034) 382-007

Општина Валандово
ул. Иво Лола Рибар бр.3
2460 Валандово
Република Северна Македонија


НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ:

Укажувачот, со добра намера врши заштитено внатрешно пријавување со поднесување на пријава:

- во писмена форма (лично или препорачано по пошта)

- по електронски пат преку електронско сандаче, или

- усно на записник пред овластеното лице

Пријавата во писмена форма или усно на записник укажувачот ја поднесува до овластеното лице во текот на работното време.

Укажувачот не е должен да ја докажува добрата намера и вистинитоста на поднесената пријава.


Регулативи за заштитено внатрешно пријавување:

ЗАКОН за заштита на укажувачи (pdf)

ПРАВИЛНИК за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор (pdf)

УПАТСТВО за прием на пријави од укажувачи во Општина Валандово (pdf)

Политика на интегритет (pdf)

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com