ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ ВО 2019 ГОДИНА


- 30-та (триесетта), редовна седнициа, одржана на 30.12.2019 година. 

- Донесени одлуки

- 29-та (дваесет и деветта), редовна седница, одржана на 06.12.2019 година. - ЛИНК

- Донесени одлуки

- 28-ма (дваесет и осма), редовна седница, одржана на 28.11.2019 година.

- Донесени одлуки

- 27-ма (дваесет и седма), редовна седница, одржана на 30.10.2019 година. - ЛИНК

- Донесени одлуки

- 26-та (дваесет и шеста), редовна седница, одржана на 27.09.2019 година. - ЛИНК

- Донесени одлуки

- 25-та (дваесет и петта), редовна седница, одржана на 17.09.2019 година.

- Донесени одлуки

- Вонредна седница, одржана на 30.08.2019 година. - ЛИНК

- Донесени одлуки

- Вонредна седница, одржана на 27.08.2019 година. 

- Донесени одлуки

- Вонредна седница, одржана на 12.08.2019 година. 

- Донесени одлуки

- 24-та (дваесет и четврта), редовна седница, одржана на 10.07.2019.

- Донесени одлуки

- 23-та (дваесет и трета), редовна седница, одржана на 13.06.2019. - ЛИНК

- Донесени одлуки

- Вонредна седница, одржана на 15.05.2019 година.

- Донесени одлуки

- 22-ра (дваесет и втора), редовна седница, одржана на 25.04.2019 година.

- Донесени одлуки

- 21-ва (дваесет и прва), редовна седница, одржана на 14.03.2019 година. - ЛИНК

- Донесени одлуки

- 20-та (дваесетта), редовна седница, одржана на 25.02.2019 година. - ЛИНК

- Донесени одлуки

- 19-та (деветнаесетта), редовна седница, одржана на 31.01.2019 година. - ЛИНК

- Донесени одлуки

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР