ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ ВО 2020 ГОДИНА


- 42 (четириесет и втора), редовна седница, оджана на 30.12.2020 година

- Дневен ред

- Донесени одлуки

41 (четириесет и прва), редовна седница, одржана на 30.11.2020 година - ЛИНК

- Дневен ред

- Донесени одлуки

- 40 (четириесетта), редовна седница, одржана на 30.10.2020 година

- Дневен ред

- Донесени одлуки

- 39 (триесет и деветта), редовна седница, одржана на 23.09.2020 година

- Дневен ред

- Донесени одлуки

- 38 (триесет и осма), редовна седница, одржана на 27.08.2020 година

- Дневен ред

- Донесени одлуки

- 37 (триесет и седма), редовна седница, одржана на 14.08.2020 година

- Дневен ред 

- Донесени одлуки

- 36-та (триесет и шеста), редовна седница, одржана на 22.06.2020 гоина

- Дневен ред

- Донесени одлуки

- 35-та (триесет и петта), редовна седница, одржана на 27.05.2020 година

- Дневен ред

- Донесени одлуки

- 34-та (триесет и четврта), редовна седница, одржана на 29.04.2020 година

- Дневенр ред

- Донесени одлуки

- 33-та (триесет и трета), редовна седница, одржана на 12.03.2020 година - ЛИНК

- Дневен ред

- Донесени одлуки

- 32-ра (триесет и втора), редовна седница, одржана на 11.02.2020 година - ЛИНК

- Донесени одлуки

- 31-ва (триесет и прва), редовна седница, одржана на 29.01.2020 година - ЛИНК

- Донесени одлуки

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР