ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ ВО 2021 ГОДИНА


47 (четириесет и седма), редовна седница, одржана на 31.05.2021 година

- Дневен ред

- Донесени одлуки

- ЛИНК до видео

46 (четириесет и шестта), редовна седница, одржана на 28.04.2021 година

- Дневен ред

- Донесени одлуки

45 (четириесет и петта), редовна седница, одржана на 22.03.2021 година

- Дневен ред

- Донесени одлуки

44 (четириесет и четврта), редовна седница, одржана на 26.02.2021 година

- Дневен ред

- Донесени одлуки

- ЛИНК до видео

43 (четириесет и трета), редовна седница, одржана на 28.01.2021 година

- Дневен ред

- Донесени одлуки

- ЛИНК до видео

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР