СОВЕТНИЦИ


Според член 18 став 2 од Статутот на општина Валандово, Советот на општината го сочинуваат претставници на граѓаните избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.


  

Владимир Марков - Претседател на Совет од редовите на СДСМ

-Роден на 11.09.1986 година

-Дипломиран економист (Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје – Економски факултет)

-Вработен во ДПТУ Дим-Комерц ДООЕЛ Валандово

-Прв мандат советник


СОВЕТНИЧКА ГРУПА НА СДСМ


 

Елизабета Чилевска Пандева

-Родена на 22.08.1982

-Дипломиран професор по македонски јазик (Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје)

-Професор по македонски јазик при СОУ Гоце Делчев – Валандово

-Прв мандат советник

Верица Динова

-Невработен

-Прв мандат советник

 

Ивана Готиќ

-Родена на 16.08.1990

-Средно образование – туристички техничар (СОУ Гоце Делчев- Валандово)

-Управител во Сибо Текстил – Марвинци

-Прв мандат советник

 

Ерсан Фетиков

-Роден 06.06.1994

-Дипломирал на Педагошки факултет - Св. Климент Охридски - Скопје

-Вработен како асистент на управител во НАЗАДА Дооел - Гевгелија

-Прв мандат советник

Миле Петров

-Прв мандат советник

 

Мирјана Пеева

-Родена на 17.01.1969

-Дипломиран психолог ( Филозофски факултет – Институт за психологија – Скопје)

-Вработена во ООУ Страшо Пинџур Јосифово

-Прв мандат советник

 

Тодор Узунов

-Роден на 01.12.1979

-Дипломиран инженер технолог (Технолошко Металуршки факултет)

-Невработен

-Прв мандат советник

 

Трајче Андонов - Координатор на Советничка група на СДСМ

-Роден на 30.09.1973

-Средно образование (СОУ Јосиф Јосифовски – Гевгелија)

-Вработен во Еко Оранжерии Анска Река Валандово

-Прв мандат советник


СОВЕТНИЧКА ГРУПА НА ВМРО-ДПМНЕ


 

Македонка Стојанова

-Родена 09.06.1976

-Дипломиран шумарски инжинер (Универзитет Св. Кирил и Методиј- Шумарски факултет)

-ЈП „Македонски шуми“ подружница „Саланџак“ Валандово- Шумарски инжинер

-Прв мандат советник

 

Митко Занов - Координатор на Советничка група на ВМРО-ДПМНЕ

-Роден 04.08.1975

-Дипломиран шумарски инжинер (Универзитет Св. Кирил и Методиј- Шумарски факултет)

-ЈП „Македонски Шуми“ подружница „Саланџак“ Валандово

-Прв мандат советник

 

Љупчо Мишков

-Роден 11.03.1971

-Средно образование

-Управител во приватна фирма

-Втор мандат советник

 

Силвана Зафирова

-Родена 11.02.1964

-Средно економско училиште

-Вработена во приватна фирма

-Прв мандат советник

 

Тони Пандев

-Роден 17.09.1965

-Средно економско училиште

-Управител на приватна фирма

-Четврти мандат советник

 

Шабан Мустафов

-Роден 28.07.1976

-Средно образование

-Невработен

-Втор мандат советник

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР