И З В Е С Т У В А Њ Е 

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ ГРАЃАНИТЕ И ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ЧИИ ИМОТИ СЕ ОШТЕТЕНИ ОД ЛУЊАТА И ГРАДОТ ШТО ЗАФАТИ ДЕЛ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО НА ДЕН 28 ЈУЛИ 2022 ГОДИНА, ДЕКА МОЖАТ ДА ГИ ПРИЈАВАТ ПРИЧИНЕТИТЕ ШТЕТИ, СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВА КОЈА МОЖАТ ДА ЈА ПОДИГНАТ ОД АРХИВАТА НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО ИЛИ ДА ЈА СИМНАТ ОД ВЕБ СТРАНАТА НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО.

 

ПРИЈАВИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДИГАТ ПОЧНУВАЈЌИ ОД 01. АВГУСТ 2022 ГОДИНА И СЕ ПОДНЕСУВААТ ВО АРХИВАТА НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО НАЈДОЦНА ДО 12 АВГУСТ 2022 ГОДИНА.

 

КОН ПРИЈАВИТЕ СЕ ПРИЛАГА:  

-    Копија од Имотен лист/Копија од Договор за закуп

-    Копија од лична карта

-    Трансакциска сметка

 

 

                                                                   ОПШТИНСКА КОМИСИЈА

                                     ЗА ПРОЦЕНКА НА ШТЕТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

 


ДОКУМЕНТИ ВО ПРИЛОГ:

- Пријава (word) (pdf)

- Изјава за кроистење на лични податоци (word) (pdf)


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР