ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2  од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на триесет и втората редовна седница

на Советот на Општина Валандово

 

Ја свикувам триесет и втората редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден 5 ти април 2024 година  (петок) во 11:00 часот во салата за седници на Советот на Општина Валандово.

За работа на триесет и втората редовна седница го предлагам следниот:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог - Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2024 година;
  2. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2024 година;
  3. Предлог – Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Валандово во 2024 година.

 

 

 

 

Претседател

на Совет на Општина Валандово

Владимир Марков


?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches