ПРОЕКТИ ВО ФАЗА НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Општина Валандово известува дека следните проекти се во фаза на реализација:


- Изградба на градски базен во Валандово

- Реконструкција на Кино Сала во Валандово

- Проект „Туризмот - иднината на регионот“

- Изградба на резервоар за водоснабдување и каптажа во с. Калково

- Подобрување на енергетската ефикасност во кој е сместена ЕЛС на општина Валандово и инсталирање на нов систем за греење во Дом на културата 25 Мај

- Реконструкција на ПУ „Гоце Делчев“ Пирава

- Изградба на улица Новопроектирана 1 во Валандово

- Изработка на техничка документација за нова детска градинка во Пирава

- Уредување на централно градско подрачје

- Уредување на училишни спортски игралишта

- Оградување на фудбалско игралиште во Јосифово

- Изградба на каскаден систем и систем за канализирање на атмосферските води во Јосифово

- Уредување на простор и изградба на нови паркови во Јосифово, Брајковци, Горна маала (Јосифово), Марвинци и Чалакли

- Уредување на два нови урбани простори во Валандово

- Реконструкција на Дом на култура во Дедели

- Изградба на повеќенаменско игралиште во Собри

- Изградба на улица со канал од регионален пат до село Калково (прв влез во Јосифово)

- Отварање и уредување на 2 нови индустриски зони

- Подготовка на техничка документација за изградба на обиколница

- Реконструкција на улица „Маршал Тито“ во Валандово

- Уредување на пешачка патека од Пирава до манастир Св. Ѓорѓи

- Изградба на нов детски парк и реконструкција на повеќенаменското игралиште во Удово

- Изградба на Парк Шума, фаза 2

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com