ПОСТАВЕНИ НОВИ АВТОБУСКИ ПОСТОЈКИ НИЗ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА


Автобуските постојки се изградени и поставени низ населените места во општината и тоа: Брајковци, Балинци, Марвинци, Дедели, Чалакли, Удово, во Јосифово и Јосифово – Горна маала.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР