АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ

Примери за пополнување образец ПП50 за соодветната намена и потреба


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАСИСКИ ПРАШАЊА И ЈАВНИ НАБАВКИ


Пресметката на сумата за уплата ја извршуваат лицата вработени во одделението за финансии


Административна такса на општината

Комунална такса

Данок на промет на недвижности

Камата за ненавремено плаќање за данок на промет

Данок на имот за правно лице

Данок на наследство и подарок


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Пресметката на сумата за уплата ја извршуваат лицата вработени во одделението за урбанизам


Административна такса на општината

Надоместок за легализација

За Е-КАТ шалтер


Во ПРОГРАМА за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Валандово за 2021 година можете да најдете информации за висина на надоместок за уредување на градежно земјиште и негова распределба.

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com