ЕДНОКРАТЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ


ОДЛУКА за доделување на еднократен паричен надоместок за новородено дете (pdf)


1. Износ на субвенција: 5.000 денари

2. Начин на аплицирање:

- Електронски со прикачување на документите преку платформата „мЗаедница“ на следниот ЛИНК или со превземање на мобилната апликација од App Store за iPhone: https://apple.co/2SbERqJ или од Google Play за Android: https://goo.gl/Y9qhpE (повеќе информации на: www.mzaednica.mk)

Физички во просториите на ЕЛС Валандово со достава на документите во печатена форма - БАРАЊЕ (pdf)

3. Потребна документација:

- Извод од матична книга на родени (за новороденчето)

- Извод од матична книга на венчани (за родителите)

- Лична карта на еден од родителите (подносител на барањето)

- Трансакциска сметка на еден од родителите (подносител на барањето)

4. Рок на аплицирање: во текот на целата година


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexreplica.cz rolex replica watches