ОГЛАСИ И ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 2019 година


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 2019 година


Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Општина Валандово за 2019 година ги објавила и склучила следните огласи и договори за јавни набавки:


ДЕКЕМВРИ - 2019


Поставување на сливници и канали за атмосферски води во населените места Јосифово, Удово и Валандово

Набавка на пластични контејнери со капак со зафатнина од 1,1 м3 за потребите на Општина Валандово

Новогодишно украсување

Услуги за копирање и печатење за потребите на Општина Валандово

Набавка на дрвени пелети за греење за потребите на Општина Валандово


НОЕМВРИ - 2019


Набавка на течни горива за моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ за период од една година

Реконструкција на полски пат во населено место Бајрамбос, Општина Валандово, во должина од 700 метри

Уредување на тротоари на Булевар „Првомајска“ во Валандово

Одржување и проширување на јавното осветлување во Општина Валандово


ОКТОМВРИ - 2019


Реконструкција на кров на културен дом во населено место Собри

Изградба на дел од пат во населено место Удово до црква „Св. Атанасиј“

Изградба на пат за поврзување на Регионален пат Р-1105 со населено место Горна Маала

Сообраќајно поврзување на Индустриска зона Раброво со регионален пат Р-1105


СЕПТЕМВРИ - 2019


Набавка на компјутерска опрема и опрема за училишен медиум

Процена на вредноста на недвижен имот за потребите на Општина Валандово

Набавка на компјутерска опрема и опрема за училишен медиум

Геодетски услуги

Набавка на услуги во мобилна, фиксна телефонија и интернет

Набавка на компјутерска опрема и опрема за училишен медиум

Набавка на компјутерска опрема и опрема за училишен медиум


АВГУСТ - 2019


Изработка и ревизија на проект за изградба на систем за одведување и прочистување на отпадни води

Изградба на секундарна мрежа на канализационен систем во с. Балинци и Брајковци

Изградба на плоштад и парк во с.Удово


ЈУНИ - 2019


Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на подрачјето на Општина Валандово


МАЈ - 2019


Набавка на материјали за одржување на мрежата за улично осветлување во Општина Валандово за период од една година

Реализација на сценски визуелен дел (лед ѕид и лед мрежи), осветлување, озвучување и сценска опрема за потребите на „Фолк-Фест“ Валандово 2019 година

Изградба на улица во населено место Марвинци, Општина Валандово


АПРИЛ - 2019


Изработка и поставување на сообраќајни знаци и успорувачи на брзина во Општина Валандово.

Вршење на услуги од Авторска агенција за потребите на Општина Валандово

Извршување на услуги од Туристичка агенција преку која ќе се реализира хотелското сместување на гости за потребите на Општина Валандово, за период од една година


МАРТ - 2019


Услуги од Агенција за привремени вработувања за потребите на Општина Валандово

Вршење на стручен надзор над изградба на градби на територијата на Општина Валандово

Изградба на улично осветлување на дел од Булевар „Првомајска“ во Валандово.


ФЕВРУАРИ - 2019


Услуги за осигурување на имот, на возила и на вработени

Процена на вредноста на недвижен имот за потребите на Општина Валандово

Партерно уредување на просторот околу детска градинка во с.Брајковци

Поправка и сервисирање на моторни возила сопственост на Општина Валандово и ТППЕ Валандово

Уредување на парк на плоштад во Валандово.

Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Валандово

Пијалоци и засладувачи, Прехрамбени продукти

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com