ОГЛАСИ И ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 2022 година


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 2022 година, верзија 13 (Линк до ЕСЈН) (Преземи XLSX) (Преземи CSV)

Претходни верзии на годишен план за 2022 година: верзија 12верзија 11верзија 10верзија 9верзија 8верзија 7верзија 6верзија 5верзија 4верзија 3верзија 2верзија 1 


АНЕКСИ НА ДОГОВОРИ, 2022 година (ЛИНК)


Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Општина Валандово за 2022 година ги објавила и склучила следните огласи и договори за јавни набавки:


ДЕКЕМВИ - 2022


29.12.2022 / 05.01.2023 - ОГЛАС БР. 22708/2022 - Набавка на хигиенски средства за потребите на Општина Валандово

29.12.2022 / 05.01.2023 - ОГЛАС БР. 22649/2022 - Услуги за превоз за потребите на Општина Валандово

28.12.2022 - ДОГОВОР БР. 21088/2022 - Набавка на дрвени пелети за греење за потребите на ТППЕ Валандово (Вредност без ДДВ: 92.812,00 ден.)

27.12.2022 / 16.01.2023 - ОГЛАС БР. 22360/2022 - Електрична енергија за потребите на Општина Валандово ( 

26.12.2022 - ДОГОВОР БР. 18821/2022 - Уредување на дел од булевар „Првомајска“ - Валандово (Вредност без ДДВ: 2.368.697,00 ден.)

06.12.2022 / 13.12.2022 - ОГЛАС БР. 21088/2022 - Набавка на дрвени пелети за греење за потребите на ТППЕ Валандово

06.12.2022 - ДОГОВОР БР. 17691/2022 - Набавка на материјали и одржување на јавното осветлување во Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 1.000.000,00 ден.)


НОЕМВИ - 2022


30.11.2022 / 15.12.2022 - ОГЛАС БР. 20726/2022 - Процена на вредноста на недвижен имот за потребите на Општина Валандово ( 600.000,00

25.11.2022 / 15.12.2022 - ОГЛАС БР. 20405/2022 - Електрична енергија за потребите на Општина Валандово ( 9.000.000,00

17.11.2022 - ДОГОВОР БР. 17507/2022 - Геодетски услуги (Вредност без ДДВ: 250.000,00 ден.)

07.11.2022 / 22.12.2022 - ОГЛАС БР. 18821/2022 - Уредување на дел од булевар „Првомајска“ 


ОКТОМВРИ - 2022


31.10.2022 - ДОГОВОР БР. 15231/2022 - Изградба на улица во населено место Пирава (Вредност без ДДВ: 3.618.094,00 ден.)

20.10.2022 - ДОГОВОР БР. 15925/2022 - Осветлување и озвучување на културни, хуманитарни, спортски и други манифестации за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

19.10.2022 / 03.11.2022 - ОГЛАС БР. 17691/2022 - Набавка на материјали и одржување на јавното осветлување во Општина Валандово ( 1.000.000,00

17.10.2022 / 25.10.2022 - ОГЛАС БР. 17507/2022 - Геодетски услуги 

13.10.2022 - ДОГОВОР БР. 14020/2022 - Санација на локални улици на територијата на општина Валандово (Вредност без ДДВ: 1.487.890,00 ден.)

06.10.2022 / 13.10.2022 - ОГЛАС БР. 16925/2022 - Оградување на фудбалско игралиште во населеното место Јосифово ( 600.000,00


СЕПТЕМВРИ - 2022


22.09.2022 / 29.09.2022 - ОГЛАС БР. 15925/2022 - Осветлување и озвучување на културни, хуманитарни, спортски и други манифестации за потребите на Општина Валандово ( 200.000,00

13.09.2022 / 28.09.2022 - ОГЛАС БР. 15231/2022 - Изградба на улица во населено место Пирава ( 3.350.000,00

09.09.2022 / 16.09.2022 - ОГЛАС БР. 15087/2022 - Оградување на фудбалско игралиште во населеното место Јосифово ( 600.000,00

05.09.2022 / 20.09.2022 - ОГЛАС БР. 14760/2022 - Набавка на материјали за одржување на мрежата за улично осветлување во Општина Валандово ( 700.000,00

02.09.2022 - ДОГОВОР БР. 12482/2022 - Обележување на улици со хоризонтална сообраќајна сигнализација во Валандово (Вредност без ДДВ: 198.360,00 ден.)

01.09.2022 - ДОГОВОР БР. 13206/2022 - Набавка на течни горива за моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово (Вредност без ДДВ: 500.000,00 ден.)


АВГУСТ - 2022


26.08.2022 - ДОГОВОР БР. 12281/2022 - Изработка на проектна документација (основен проект и ревизија на основен проект) за изградба на капела на градските гробишта во Валандово (Вредност без ДДВ: 165.000,00 ден.)

23.08.2022 / 07.09.2022 - ОГЛАС БР. 14020/2022 - Санација на локални улици на територијата на општина Валандово ( 1.650.000,00

19.08.2022 / 26.08.2022 - ОГЛАС БР. 13878/2022 - Оградување на фудбалско игралиште во населеното место Јосифово ( 600.000,00

08.08.2022 / 23.08.2022 - ОГЛАС БР. 13206/2022 - Набавка на течни горива за моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово ( 500.000,00

08.08.2022 / 18.08.2022 - ОГЛАС БР. 13167/2022 - Поставување на патокази низ град Валандово ( 150.000,00


ЈУЛИ - 2022


26.07.2022 / 03.08.2022 - ОГЛАС БР. 12482/2022 - Обележување на улици со хоризонтална сообраќајна сигнализација во Валандово ( 212.000,00

21.07.2022 / 28.07.2022 - ОГЛАС БР. 12281/2022 - Изработка на проектна документација (основен проект и ревизија на основен проект) за изградба на капела на градските гробишта во Валандово

21.07.2022 / 28.07.2022 - ОГЛАС БР. 12234/2022 - Поставување на патокази низ град Валандово ( 150.000,00

18.07.2022 - ДОГОВОР БР. 10188/2022 - Ангажирање на градежна механизација за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 400.000,00 ден.)

07.07.2022 - ДОГОВОР БР. 10165/2022 - Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на подрачјето на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 250.000,00 ден.)

05.07.2022 / 12.07.2022 - ОГЛАС БР. 11249/2022 - Обележување на улици со хоризонтална сообраќајна сигнализација во Валандово ( 212.000,00


ЈУНИ - 2022


30.06.2022 - ДОГОВОР БР. 09479/2022 - Уредување на простор за изградба на инклузивно игралиште за деца (Вредност без ДДВ: 393.739,00 ден.)

29.06.2022 - ДОГОВОР БР. 07535/2022 - Изградба и санација на тротоари на улица „Моша Пијаде“ во Валандово (Вредност без ДДВ: 1.881.000,00 ден.)

21.06.2022 - ДОГОВОР БР. 07410/2022 - Изградба на улица во населено место Балинци (Вредност без ДДВ: 2.884.860,00 ден.)

15.06.2022 / 22.06.2022 - ОГЛАС БР. 10188/2022 - Ангажирање на градежна механизација за потребите на Општина Валандово 

15.06.2022 / 22.06.2022 - ОГЛАС БР. 10165/2022 - Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на подрачјето на Општина Валандово 

09.06.2022 - ДОГОВОР БР. 06609/2022 - Услуги од агенција за привремени вработувања (Вредност без ДДВ: 6.500.000,00 ден.)

03.06.2022 / 10.06.2022 - ОГЛАС БР. 09479/2022 - Уредување на простор за изградба на инклузивно игралиште за деца ( 


МАЈ - 2022


20.05.2022 - ДОГОВОР БР. 07211/2022 - Реализација на сценски визуелен дел (лед ѕид и лед мрежи), осветлување, озвучување и сценска опрема за потребите на „Фолк Фест“ Валандово 2022 година (Вредност без ДДВ: 438.000,00 ден.)

18.05.2022 - ДОГОВОР БР. 05620/2022 - Вршење на стручен надзор над градежни работи за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 500.000,00 ден.)

13.05.2022 / 20.05.2022 - ОГЛАС БР. 08181/2022 - Уредување на простор за изградба на инклузивно игралиште за деца 

05.05.2022 / 20.05.2022 - ОГЛАС БР. 07535/2022 - Изградба и санација на тротоари на улица „Моша Пијаде“ во Валандово ( 1.900.000,00

04.05.2022 / 19.05.2022 - ОГЛАС БР. 07410/2022 - Изградба на улица во населено место Балинци ( 2.950.000,00


АПРИЛ - 2022


29.04.2022 / 06.05.2022 - ОГЛАС БР. 07211/2022 - Реализација на сценски визуелен дел (лед ѕид и лед мрежи), осветлување, озвучување и сценска опрема за потребите на „Фолк Фест“ Валандово 2022 година ( 2.950.000,00

29.04.2022 - ДОГОВОР БР. 04811/2022 - Осветлување и озвучување на културни, хуманитарни, спортски и други манифестации за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 300.000,00 ден.)

26.04.2022 - ДОГОВОР БР. 04869/2022 - Избирање на музичко студио за снимање на композициите на „Фолк Фест“ Валандово 2022 година (Вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

21.04.2022 - ДОГОВОР БР. 04838/2022 - Хотелски услуги за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 400.000,00 ден.)

18.04.2022 - ДОГОВОР БР. 05155/2022 - Процена на вредноста на недвижен имот за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 500.000,00 ден.)

15.04.2022 / 25.05.2022 - ОГЛАС БР. 06609/2022 - Услуги од агенција за привремени вработувања 

14.04.2022 - ДОГОВОР БР. 03659/2022 - Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

11.04.2022 - ДОГОВОР БР. 02998/2022 - Набавка на прехранбени продукти и пијалоци за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 89.815,00 ден.)

06.04.2022 - ДОГОВОР БР. 02982/2022 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност без ДДВ: 65.000,00 ден.)

06.04.2022 - ДОГОВОР БР. 02982/2022 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност без ДДВ: 65.000,00 ден.)

06.04.2022 - ДОГОВОР БР. 02982/2022 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност без ДДВ: 70.000,00 ден.)

06.04.2022 - ДОГОВОР БР. 02888/2022 - Поправка и сервисирање на моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово (Вредност без ДДВ: 350.000,00 ден.)

01.04.2022 / 08.04.2022 - ОГЛАС БР. 05620/2022 - Вршење на стручен надзор над градежни работи за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 500.000,00 ден.)


МАРТ - 2022


28.03.2022 - ДОГОВОР БР. 03319/2022 - Услуги за копирање и печатење за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 195.156,00 ден.)

25.03.2022 - ДОГОВОР БР. 02760/2022 - Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 100.880,00 ден.)

25.03.2022 / 01.04.2022 - ОГЛАС БР. 05155/2022 - Процена на вредноста на недвижен имот за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 500.000,00 ден.)

22.03.2022 / 29.03.2022 - ОГЛАС БР. 04869/2022 - Избирање на музичко студио за снимање на композициите на „Фолк Фест“ Валандово 2022 година (Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

22.03.2022 / 29.03.2022 - ОГЛАС БР. 04838/2022 - Хотелски услуги за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 400.000,00 ден.)

22.03.2022 / 29.03.2022 - ОГЛАС БР. 04811/2022 - Осветлување и озвучување на културни, хуманитарни, спортски и други манифестации за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 300.000,00 ден.)

08.03.2022 / 15.03.2022 - ОГЛАС БР. 03659/2022 - Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

11.03.2022 - ДОГОВОР БР. 01881/2022 - Услуги за осигурување на недвижен и подвижен имот (Вредност без ДДВ: 78.626,00 ден.)

03.03.2022 / 10.03.2022 - ОГЛАС БР. 03319/2022 - Услуги за копирање и печатење за потребите на Општина Валандово 

01.03.2022 - ДОГОВОР БР. 00286/2022 - Електрична енергија за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 7.000.000,00 ден.)


ФЕВРУАРИ - 2022


28.02.2022 / 07.03.2022 - ОГЛАС БР. 02998/2022 - Набавка на прехранбени продукти и пијалоци за потребите на Општина Валандово 

28.02.2022 / 07.03.2022 - ОГЛАС БР. 02982/2022 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

25.02.2022 / 04.03.2022 - ОГЛАС БР. 02888/2022 - Поправка и сервисирање на моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово 

24.02.2022 / 03.03.2022 - ОГЛАС БР. 02760/2022 - Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Валандово 

14.02.2022 / 21.02.2022 - ОГЛАС БР. 01881/2022 - Услуги за осигурување на недвижен и подвижен имот (Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

10.02.2022 - ДОГОВОР БР. 22636/2021 - Услуги за превоз за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 150.000,00 ден.)

01.02.2022 - ДОГОВОР БР. 22600/2021 - Набавка на хигиенски средства за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 110.041,00 ден.)


ЈАНУАРИ - 2022


17.01.2022 / 18.02.2022 - ОГЛАС БР.  00286/2022 - Електрична енергија за потребите на Општина Валандово

11.01.2022 - ДОГОВОР БР. 19896/2021 - Услуги од агенција за привремени вработувања (Вредност без ДДВ: 2.500.000,00 ден.)


 

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches