ОГЛАСИ И ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 2022 година


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 2022 година, верзија 7 (Линк до ЕСЈН) (Преземи XLSX) (Преземи CSV)

Претходни верзии на годишен план за 2022 година: верзија 6верзија 5верзија 4верзија 3верзија 2верзија 1 


АНЕКСИ НА ДОГОВОРИ, 2022 година (ЛИНК)


Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Општина Валандово за 2022 година ги објавила и склучила следните огласи и договори за јавни набавки:


МАЈ - 2022


20.05.2022 - ДОГОВОР БР. 07211/2022 - Реализација на сценски визуелен дел (лед ѕид и лед мрежи), осветлување, озвучување и сценска опрема за потребите на „Фолк Фест“ Валандово 2022 година (Вредност без ДДВ: 438.000,00 ден.)

18.05.2022 - ДОГОВОР БР. 05620/2022 - Вршење на стручен надзор над градежни работи за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 500.000,00 ден.)


АПРИЛ - 2022


29.04.2022 - ДОГОВОР БР. 04811/2022 - Осветлување и озвучување на културни, хуманитарни, спортски и други манифестации за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 300.000,00 ден.)

26.04.2022 - ДОГОВОР БР. 04869/2022 - Избирање на музичко студио за снимање на композициите на „Фолк Фест“ Валандово 2022 година (Вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

21.04.2022 - ДОГОВОР БР. 04838/2022 - Хотелски услуги за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 400.000,00 ден.)

18.04.2022 - ДОГОВОР БР. 05155/2022 - Процена на вредноста на недвижен имот за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 500.000,00 ден.)

15.04.2022 / 25.05.2022 - ОГЛАС БР. 06609/2022 - Услуги од агенција за привремени вработувања 

14.04.2022 - ДОГОВОР БР. 03659/2022 - Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

11.04.2022 - ДОГОВОР БР. 02998/2022 - Набавка на прехранбени продукти и пијалоци за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 89.815,00 ден.)

06.04.2022 - ДОГОВОР БР. 02982/2022 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност без ДДВ: 65.000,00 ден.)

06.04.2022 - ДОГОВОР БР. 02982/2022 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност без ДДВ: 65.000,00 ден.)

06.04.2022 - ДОГОВОР БР. 02982/2022 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност без ДДВ: 70.000,00 ден.)

06.04.2022 - ДОГОВОР БР. 02888/2022 - Поправка и сервисирање на моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово (Вредност без ДДВ: 350.000,00 ден.)

01.04.2022 / 08.04.2022 - ОГЛАС БР. 05620/2022 - Вршење на стручен надзор над градежни работи за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 500.000,00 ден.)


МАРТ - 2022


28.03.2022 - ДОГОВОР БР. 03319/2022 - Услуги за копирање и печатење за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 195.156,00 ден.)

25.03.2022 - ДОГОВОР БР. 02760/2022 - Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 100.880,00 ден.)

25.03.2022 / 01.04.2022 - ОГЛАС БР. 05155/2022 - Процена на вредноста на недвижен имот за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 500.000,00 ден.)

22.03.2022 / 29.03.2022 - ОГЛАС БР. 04869/2022 - Избирање на музичко студио за снимање на композициите на „Фолк Фест“ Валандово 2022 година (Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

22.03.2022 / 29.03.2022 - ОГЛАС БР. 04838/2022 - Хотелски услуги за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 400.000,00 ден.)

22.03.2022 / 29.03.2022 - ОГЛАС БР. 04811/2022 - Осветлување и озвучување на културни, хуманитарни, спортски и други манифестации за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 300.000,00 ден.)

08.03.2022 / 15.03.2022 - ОГЛАС БР. 03659/2022 - Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

11.03.2022 - ДОГОВОР БР. 01881/2022 - Услуги за осигурување на недвижен и подвижен имот (Вредност без ДДВ: 78.626,00 ден.)

01.03.2022 - ДОГОВОР БР. 00286/2022 - Електрична енергија за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 7.000.000,00 ден.)


ФЕВРУАРИ - 2022


14.02.2022 / 21.02.2022 - ОГЛАС БР. 01881/2022 - Услуги за осигурување на недвижен и подвижен имот (Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

10.02.2022 - ДОГОВОР БР. 22636/2021 - Услуги за превоз за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 150.000,00 ден.)

01.02.2022 - ДОГОВОР БР. 22600/2021 - Набавка на хигиенски средства за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 110.041,00 ден.)


ЈАНУАРИ - 2022


17.01.2022 / 18.02.2022 - ОГЛАС БР.  00286/2022 - Електрична енергија за потребите на Општина Валандово

11.01.2022 - ДОГОВОР БР. 19896/2021 - Услуги од агенција за привремени вработувања (Вредност без ДДВ: 2.500.000,00 ден.)


 

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР