ОГЛАСИ И ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 2023 година


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 2023 година, верзија 2 (Линк до ЕСЈН) (Преземи XLSX) (Преземи CSV)

Претходни верзии на годишен план за 2023 година: верзија 1 


АНЕКСИ НА ДОГОВОРИ, 2023 година (ЛИНК)


Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Општина Валандово за 2022 година ги објавила и склучила следните огласи и договори за јавни набавки:


ФЕВРУАРИ - 2023

17.02.2023 / 24.02.2023 - ОГЛАС БР. 02493/2023 - Партерно уредување на простор пред Дом на култура „25ти Мај“ - Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 650.000,00 ден.)

14.02.2023 / 21.02.2023 - ОГЛАС БР. 02181/2023 - Услуги за осигурување на недвижен и подвижен имот 

02.02.2023 - ДОГОВОР БР. 22708/2022 - Набавка на хигиенски средства за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 71.295,00 ден.)

01.02.2023 - ДОГОВОР БР. 22360/2022 - Електрична енергија за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 9.000.000,00 ден.)


ЈАНУАРИ - 2023


31.01.2023 / 15.02.2023 - ОГЛАС БР. 01028/2023 - Оградување на фудбалско игралиште во населеното место Јосифово (Проценета вредност без ДДВ: 1.100.000,00 ден.)

31.01.2023 / 15.02.2023 - ОГЛАС БР. 00944/2023 - Реконструкција на повеќенаменско игралиште во населеното место Јосифово (Проценета вредност без ДДВ: 2.000.000,00 ден.)

30.01.2023 / 06.02.2023 - ОГЛАС БР. 00869/2023 - Поставување на автобуски постојки низ населените места во Општина Валандово

27.01.2023 / 13.02.2023 - ОГЛАС БР. 00760/2023 - Регулација на суводолица покрај локален пат кој ги поврзува село Јосифово, со село Горна Маала, Општина Валандово

19.01.2023 / 03.02.2023 - ОГЛАС БР. 00456/2023 - Уредување на патна инфраструктура во индустриска зона Раброво, Општина Валандово 

11.01.2023 - ДОГОВОР БР. 20726/2022 - Процена на вредноста на недвижен имот за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 600.000,00 ден.)


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexreplica.cz rolex replica watches