ОГЛАСИ И ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 2024 година


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 2024 година, верзија 1 (Линк до ЕСЈН) (Преземи XLSX) (Преземи CSV)

Претходни верзии на годишен план за 2024 година: 


АНЕКСИ НА ДОГОВОРИ, 2024 година (ЛИНК)


Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Општина Валандово за 2024 година ги објавила и склучила следните огласи и договори за јавни набавки:


МАРТ - 2024


22.03.2024 / 01.04.2024 - ОГЛАС БР. 05502/2024 - Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Валандово 

22.03.2024 / 01.04.2024 - ОГЛАС БР. 05476/2024 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми 

20.03.2024 / 27.03.2024 - ОГЛАС БР. 05202/2024 - Набавка на тонери, кертриџи и компјутерска опрема за потребите на Општина Валандово 

12.03.2024 - ДОГОВОР БР. 02302/2024 - Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 194.873,00 ден.)

11.03.2024 / 18.03.2024 - ОГЛАС БР. 04485/2024 - Хотелски услуги за потребите на Општина Валандово 

07.03.2024 / 14.03.2024 - ОГЛАС БР. 04263/2024 - Набавка на прехранбени продукти и пијалоци за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 150.000,00 ден.)

06.03.2024 / 13.03.2024 - ОГЛАС БР. 04116/2024 - Избирање на музичко студио за снимање на композициите на „Фолк Фест“ Валандово 2024 година 

06.03.2024 - ДОГОВОР БР. 02313/2024 - Услуги за осигурување на недвижен и подвижен имот (Вредност на договорот без ДДВ: 105.854,00 ден.)


ФЕВРУАРИ - 2024


29.02.2024 / 15.03.2024 - ОГЛАС БР. 03766/2024 - Изградба на локални улици во населеното место Казандол

27.02.2024 / 06.03.2024 - ОГЛАС БР. 03556/2024 - Осветлување и озвучување на културни, хуманитарни, спортски и други манифестации за потребите на Општина Валандово

19.02.2024 / 06.03.2024 - ОГЛАС БР. 02855/2024 - Изградба на дел од колектор за град Валандово 

15.02.2024 / 23.02.2024 - ОГЛАС БР. 02574/2024 - Хотелски услуги за потребите на Општина Валандово 

14.02.2024 / 22.02.2024 - ОГЛАС БР. 02409/2024 - Набавка на тонери, кертриџи и компјутерска опрема за потребите на Општина Валандово 

13.02.2024 / 21.02.2024 - ОГЛАС БР. 02302/2024 - Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

13.02.2024 / 21.02.2024 - ОГЛАС БР. 02313/2024 - Услуги за осигурување на недвижен и подвижен имот 

12.02.2024 - ДОГОВОР БР. 23787/2023 - Услуги за превоз за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 150.000,00 ден.)

02.02.2024 - ДОГОВОР БР. 23980/2023 - Набавка на хигиенски средства за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 101.015,00 ден.)


ЈАНУАРИ - 2024


29.01.2024 - ДОГОВОР БР. 20274/2023 - Електрична енергија за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 9.000.000,00 ден.)

18.01.2024 - ДОГОВОР БР. 21677/2023 - Процена на вредноста на недвижен имот за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 600.000,00 ден.)


?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches