РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2021-2025

Општина Валандово известува дека се комплетно реализирани следните проекти:


- ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА И КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ ЗА НАСЕЛЕНО МЕСТО РАБРОВО

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ЦВЕТАН ДИМОВ И РЕГУЛАЦИЈА НА СУВОДОЛИЦА ВО ПИРАВА

- ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА „ДЕТЕЛИНКА“ ВО ЈОСИФОВО

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ ВО ПИРАВА

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ВО БАЛИНЦИ

- ИЗГРАДБА НА ИНКЛУЗИВНО ИГРАЛИШТЕ ВО ВАЛАНДОВО

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ. „ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ“ ВО ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА ДЕТСКИ ПАРК ВО ПИРАВА

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ООУ „СТРАШО ПИНЏУР“ ЈОСИФОВО ВО ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН ОБЈЕКТ

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ВО БУТЕЛ, ПИРАВА

- ИЗГРАДБА НА ПАТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р-1105 СО НАСЕЛЕНО МЕСТО ГОРНА МААЛА, ОПШТИНА ВАЛАНДОВО, ФАЗА 2

- ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДЕН СИСТЕМ ЗА С.КАЛКОВО, ФАЗА 2

- ИЗГРАДБА НА ФИТНЕС ЗОНА ВО С.ПИРАВА

- РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРУВАЊЕ НА НАСТАВНИЧКАТА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРИЗЕМЈЕ И МОЛЕРИСУВАЊЕ НА ФАСАДАТА НА ООУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА СОЛАРНИ ЕЛЕКТРАНИ ВО ООУ „СТРАШО ПИНЏУР“ ЈОСИФОВО И СОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА ПАРК ШУМА ВО ВАЛАНДОВО, ФАЗА 1

- РЕКОНТСРУКЦИЈА НА УЧИЛИШНО ИГРАЛИШТЕ ВО ЈОСИФОВО

- НАБАВКА НА НОВО ВОЗИЛО ЗА ТППЕ

- РЕГУЛАЦИЈА НА СУВОДОЛИЦА ПОКРАЈ ЛОКАЛЕН ПАТ КОЈ ГИ ПОВРЗУВА СЕЛО ЈОСИФОВО СО СЕЛО ГОРНА МААЛА

- АСФАЛТИРАЊЕ НА ИНДУСТРИСКА ЗОНА „РАБРОВО“

- ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ВЛЕЗОТ ВО ВАЛАНДОВО

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРОТОАРСКИ ПОВРШИНИ НА УЛИЦА „МОША ПИЈАДЕ“ ВО ВАЛАНДОВО

- ПОДГОТОВКА НА ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРОЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ФЕКАЛНИ ВОДИ ВО ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКА ПАТЕКА ВО МАРВИНЦИ

- УРЕДУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКА ПАТЕКА ОД МАНАСТИР СВ. ЃОРЃИ ДО ИСАР КУЛА

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches