РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2021-2025

Општина Валандово известува дека се комплетно реализирани следните проекти:


- ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА И КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ ЗА НАСЕЛЕНО МЕСТО РАБРОВО

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ЦВЕТАН ДИМОВ И РЕГУЛАЦИЈА НА СУВОДОЛИЦА ВО ПИРАВА

- ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА „ДЕТЕЛИНКА“ ВО ЈОСИФОВО

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ ВО ПИРАВА

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ВО БАЛИНЦИ

- ИЗГРАДБА НА ИНКЛУЗИВНО ИГРАЛИШТЕ ВО ВАЛАНДОВО

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ. „ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ“ ВО ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА ДЕТСКИ ПАРК ВО ПИРАВА

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ООУ „СТРАШО ПИНЏУР“ ЈОСИФОВО ВО ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН ОБЈЕКТ

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ВО БУТЕЛ, ПИРАВА

- ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДЕН СИСТЕМ ЗА С.КАЛКОВО, ФАЗА 2

- ИЗГРАДБА НА ФИТНЕС ЗОНА ВО С.ПИРАВА

- РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРУВАЊЕ НА НАСТАВНИЧКАТА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРИЗЕМЈЕ И МОЛЕРИСУВАЊЕ НА ФАСАДАТА НА ООУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА СОЛАРНИ ЕЛЕКТРАНИ ВО ООУ „СТРАШО ПИНЏУР“ ЈОСИФОВО И СОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВАЛАНДОВО

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexreplica.cz rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches