РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2021-2025

Општина Валандово известува дека се комплетно реализирани следните проекти:


- ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА И КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ ЗА НАСЕЛЕНО МЕСТО РАБРОВО

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ЦВЕТАН ДИМОВ И РЕГУЛАЦИЈА НА СУВОДОЛИЦА ВО ПИРАВА

- ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА „ДЕТЕЛИНКА“ ВО ЈОСИФОВО

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ ВО ПИРАВА

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ВО БАЛИНЦИ

- ИЗГРАДБА НА ИНКЛУЗИВНО ИГРАЛИШТЕ ВО ВАЛАНДОВО

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ. „ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ“ ВО ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА ДЕТСКИ ПАРК ВО ПИРАВА

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ООУ „СТРАШО ПИНЏУР“ ЈОСИФОВО ВО ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН ОБЈЕКТ

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ВО БУТЕЛ, ПИРАВА

- ИЗГРАДБА НА ПАТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р-1105 СО НАСЕЛЕНО МЕСТО ГОРНА МААЛА, ОПШТИНА ВАЛАНДОВО, ФАЗА 2

- ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДЕН СИСТЕМ ЗА С.КАЛКОВО, ФАЗА 2

- ИЗГРАДБА НА ФИТНЕС ЗОНА ВО С.ПИРАВА

- РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРУВАЊЕ НА НАСТАВНИЧКАТА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРИЗЕМЈЕ И МОЛЕРИСУВАЊЕ НА ФАСАДАТА НА ООУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА СОЛАРНИ ЕЛЕКТРАНИ ВО ООУ „СТРАШО ПИНЏУР“ ЈОСИФОВО И СОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА ПАРК ШУМА ВО ВАЛАНДОВО, ФАЗА 1

- РЕКОНТСРУКЦИЈА НА УЧИЛИШНО ИГРАЛИШТЕ ВО ЈОСИФОВО

- НАБАВКА НА НОВО ВОЗИЛО ЗА ТППЕ

- РЕГУЛАЦИЈА НА СУВОДОЛИЦА ПОКРАЈ ЛОКАЛЕН ПАТ КОЈ ГИ ПОВРЗУВА СЕЛО ЈОСИФОВО СО СЕЛО ГОРНА МААЛА

- АСФАЛТИРАЊЕ НА ИНДУСТРИСКА ЗОНА „РАБРОВО“

- ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ВЛЕЗОТ ВО ВАЛАНДОВО

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРОТОАРСКИ ПОВРШИНИ НА УЛИЦА „МОША ПИЈАДЕ“ ВО ВАЛАНДОВО

- ПОДГОТОВКА НА ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРОЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ФЕКАЛНИ ВОДИ ВО ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКА ПАТЕКА ВО МАРВИНЦИ

- УРЕДУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКА ПАТЕКА ОД МАНАСТИР СВ. ЃОРЃИ ДО ИСАР КУЛА

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com