News_Image_0

25.06.2024

Одржана 34 редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_1

19.06.2024

Во тек се градежните активности за реконструкција на ПОУ „Гоце Делчев“ Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_2

19.06.2024

Започнуваат уписите на ученици во СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2024/205 година

Прочитај повеќе>
News_Image_3

19.06.2024

Најава за изградба на сокаци низ градот Валандово и населените места

Прочитај повеќе>
News_Image_4

17.06.2024

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 34 (триесет и четвртата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_5

10.06.2024

Прво третирање против возрасни комарци во Југоисточниот плански регион

Прочитај повеќе>
News_Image_6

16.05.2024

Одржана прес конференција и ждребување на композициите за редоследот на 37 издание на ФОЛК ФЕСТ Валандово 2024

Прочитај повеќе>
News_Image_7

02.05.2024

Најава на традиционалниот „Хид Бах Шен Фест 2024“

Прочитај повеќе>
News_Image_8

26.04.2024

Прво прскање против комарци во општина Валандово за 2024 година

Прочитај повеќе>
News_Image_9

01.04.2024

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 32 (триесет и втората) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_10

19.03.2024

Листа на избрани композиции за „ФОЛК ФЕСТ Валандово 2024“

Прочитај повеќе>
News_Image_11

06.03.2024

Ставање на увид Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала на ГП 1.1, КП 2027/5, КП 2027/6 и КП 2027/7, КО Градец–вгр, Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_12

06.03.2024

Ставање на увид Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала на ГП 1.2, КП 2027/2, КП 2027/3 и КП 2027/4, КО Градец–вгр, Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_13

27.02.2024

Jавен повик за избор на идејно решение за сценографија на ФОЛК ФЕСТ Валандово 2024 година

Прочитај повеќе>
News_Image_14

22.02.2024

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 31 (триесет и првата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_15

05.02.2024

Министерот за трансппорт и врски, Благој Бочварски, во посета на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_16

05.02.2024

Одржана 30 редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_17

25.01.2024

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 30 (триесеттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_18

17.01.2024

Започна изградбата на локални улици во Калково

Прочитај повеќе>
News_Image_19

10.01.2024

Меѓународен конкурс за избор на композиции за 37 издание на фестивалот на новосоздадени македонски песни „Фолк-Фест Валандово 2024“

Прочитај повеќе>
News_Image_20

29.12.2023

Донесен е Буџетот на Општина Валандово за 2024 година

Прочитај повеќе>
News_Image_21

22.12.2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 29 (дваесет и деветтата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_22

20.12.2023

Јавен оглас број 03/2023 за вработување на неопределено работно време во Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_23

15.12.2023

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на детален урбанистички план план за Урбана единица 1, за Блок 1,2 во град Валандово помеѓу улиците Улица 1 (Градска магистрална улица) , сервисна 2, сервисна 15, сервисна 16 и сервисна 3

Прочитај повеќе>
News_Image_24

12.12.2023

ЈАВЕН КОНКУРС за избор на директори на Фестивалот на новосоздадени македонски песни „ФОЛК ФЕСТ“ Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_25

11.12.2023

Изградба на нов детски парк во Удово

Прочитај повеќе>
News_Image_26

23.11.2023

Јавна презентација на Детален урбанистички план во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_27

23.11.2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 28 (дваесет и осмата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_28

17.11.2023

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Стручна ревизија на Измена и дполнување на Урбанистички урбанистички план за село Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_29

13.11.2023

Техничкиот директор на Енергетска Кооператива Пониква од Крк, Деан Косиќ, во работна посета на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_30

13.11.2023

Социо-еколошки форум Скопје 2023

Прочитај повеќе>
News_Image_31

07.11.2023

Јавен повик за организирање на јавна презентација и јавна анкета за Нацрт- Детален урбанистички план (ДУП) за Урбан Блок 1.4, дел УЕ 1 во Валандово со технички број 006-0802/2023 од Септември 2023 година изработен од Друштво за проектирање, градежништво, инженеринг и други деловни активности ВЕКТОР 90 ДООЕЛ Струмица

Прочитај повеќе>
News_Image_32

31.10.2023

Програма на настани по повод „6 Ноември“ - празникот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_33

26.10.2023

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Стручна ревизија на детален урбанистички план

Прочитај повеќе>
News_Image_34

25.10.2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 27 (дваесет и седмата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_35

18.10.2023

Јавен повик за избор на изработувач на детален урбанистички план , за УЕ1, блок 1.2

Прочитај повеќе>
News_Image_36

18.10.2023

Повик до здруженија на граѓани и невладини организации за доставување на годишни програми за 2024 година

Прочитај повеќе>
News_Image_37

16.10.2023

Во Валандово започна инцијативата Walk & Talk за подигање на свеста за менталното здравје кај младата популација

Прочитај повеќе>
News_Image_38

28.09.2023

Претставници на ТИКА во посета на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_39

27.09.2023

Започна постапката за реконструкција на спортската сала во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_40

27.09.2023

Активност по повод Меѓународниот ден без автомобили - 22 септември

Прочитај повеќе>
News_Image_41

25.09.2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 26 (дваесет и шестата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_42

19.09.2023

ОБЈАВA На Б Интегрирана еколошка дозвола на ДПВ„РИГО ИМПЕКС“ ДОО Скопје – Инсталација винарија за производство на вино

Прочитај повеќе>
News_Image_43

19.09.2023

50 години валандовска гордост - 50 години Распеани валандовчани

Прочитај повеќе>
News_Image_44

19.09.2023

Конкурс по повод празникот на општина Валандово „6 Ноември“ за 2023 година

Прочитај повеќе>
News_Image_45

11.09.2023

ЈАВЕН ПОВИК за организирање на јавна презентација и јавна анкета за Нацрт- Детален урбанистички план за Урбана единица 7, за Блок 7.2 населба „Странец“ во град Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_46

01.09.2023

Објава на Нацрт Б Интегрирана Еколошка дозвола на Друштво за производство на вино „РИГО ИМПЕКС “ ДОО Скопје

Прочитај повеќе>
News_Image_47

01.09.2023

Реализирана е мерката за поддршка на производителите на зимска зелка

Прочитај повеќе>
News_Image_48

01.09.2023

Млади лидери од САД во посета на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_49

25.08.2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 25 (дваесет и петата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_50

22.08.2023

Градоначалникот Перо Костадинов со признание за позитивни трансформации во локалната демократија

Прочитај повеќе>
News_Image_51

15.08.2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 24 (дваесет и четвртата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_52

11.08.2023

Реконструкција на улицата „Маршал Тито“ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_53

09.08.2023

Посета на новиот детски парк во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_54

04.08.2023

Отворен нов клуб на пензионерите во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_55

03.08.2023

ТППЕ Валандово доби ново возило

Прочитај повеќе>
News_Image_56

28.07.2023

Министерот за правда Кренар Лога во посета на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_57

20.07.2023

Повик за аплицирање за еднократна помош за запишано прваче во основните училишта во општина Валандово за учебната 2023/2024 година

Прочитај повеќе>
News_Image_58

04.07.2023

Второ прскање против возрасни комарци и ларвицидна дезинсекција во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_59

30.06.2023

Интерен оглас 02/2023 за унапредување на административен службеник во администрацијата на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_60

29.06.2023

Делегација на Општина Валандово во посета на збратимената општина Лазаревац (Србија)

Прочитај повеќе>
News_Image_61

20.06.2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 23 (дваесет и третата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_62

14.06.2023

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско-корисна работа 2023/2024

Прочитај повеќе>
News_Image_63

01.06.2023

Прво прскање против возрасни комарци и ларвицидна дезинсекција

Прочитај повеќе>
News_Image_64

29.05.2023

Одржано 36 издание на ФОЛК ФЕСТ Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_65

26.05.2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 22 (дваесет и втората) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_66

18.05.2023

Одржана прес конференцијата за Фолк Фест Валандово 2023

Прочитај повеќе>
News_Image_67

11.05.2023

Потпишан меморандум за соработка со Блинк 42-21

Прочитај повеќе>
News_Image_68

09.05.2023

Дигитализација на услугите за намалување на ризикот од катастрофи и заштита на животната средина во Општина Валандово и Општина Дојран

Прочитај повеќе>
News_Image_69

09.05.2023

Интерен оглас 01/2023

Прочитај повеќе>
News_Image_70

28.04.2023

Одржан Бизнис Форумот Валандово 2023

Прочитај повеќе>
News_Image_71

28.04.2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 21 (дваесет и првата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_72

13.04.2023

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, во посета на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_73

07.04.2023

Објава на Барање за Б Интегрирана Еколошка дозвола на Друштво за производство на вино „РИГО ИМПЕКС “ ДОО Скопје

Прочитај повеќе>
News_Image_74

05.04.2023

Во Валандово беше одржана 16 седница на Управниот одбор на ЗЕЛС

Прочитај повеќе>
News_Image_75

31.03.2023

Објава за за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на јавно наддавање

Прочитај повеќе>
News_Image_76

31.03.2023

Најава за одржување на регионален БИЗНИС ФОРУМ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_77

27.03.2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 20 (дваесеттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_78

09.03.2023

Листа на избрани композиции за ФОЛК ФЕСТ Валандово 2023

Прочитај повеќе>
News_Image_79

02.03.2023

Амбасадорката на Грција во официјална посета на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_80

01.03.2023

Јавен повик за избор на идејно решение за сценографија на ФОЛК ФЕСТ Валандово 2023 година

Прочитај повеќе>
News_Image_81

28.02.2023

Одбележан 28 февруари - Меѓународниот ден на ретките болести

Прочитај повеќе>
News_Image_82

23.02.2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 19 (деветнаесеттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_83

13.02.2023

Пуштен во употреба новиот фитнес парк во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_84

08.02.2023

Најава за асфалтирање на улици во Калково

Прочитај повеќе>
News_Image_85

01.02.2023

Одржана е 18 седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_86

01.02.2023

Најава за нов урбан простор во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_87

25.01.2023

Соопштение за ставање на јавен увид на јавноста на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

Прочитај повеќе>
News_Image_88

25.01.2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 18 (осумнаесеттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_89

24.01.2023

Наскоро асфалтирање на улици во индустриска зона Раброво

Прочитај повеќе>
News_Image_90

24.01.2023

Честит меѓународен ден на образованието

Прочитај повеќе>
News_Image_91

24.01.2023

Одржана работилница за прекугранична соработка на младите преку INTERREG IPA CBC програми

Прочитај повеќе>
News_Image_92

09.01.2023

Меѓународен конкурс за избор на композиции за 36 издание на фестивалот на новосоздадени македонски песни „Фолк-Фест Валандово 2023“

Прочитај повеќе>
News_Image_93

26.12.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Денес ќе се одржи 17 (седумнаесеттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_94

23.12.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Контролната листа на ПУЖССА за „Рехабилитација на дел од локалниот пат од н.м. Јосифово до н.м. Горна Маала во општина Валандово” во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Прочитај повеќе>
News_Image_95

25.11.2022

Повик за креирање на Буџет за 2023 година

Прочитај повеќе>
News_Image_96

25.11.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 16 (шеснаесеттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_97

23.11.2022

Интерен оглас 01/2022

Прочитај повеќе>
News_Image_98

23.11.2022

Потпишан договорот за изградба на нов водовод во Калково

Прочитај повеќе>
News_Image_99

09.11.2022

Најава за реконструкција на училиштето во Пирава со подршка на САД

Прочитај повеќе>
News_Image_100

08.11.2022

Доделени општинските признанија и наградата „6 ноември“ за 2022 година

Прочитај повеќе>
News_Image_101

26.10.2022

Започна реконструкција на улицата „Лазар Колишевски“ кај Здравствениот дом во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_102

26.10.2022

Ученици од Трбовље во посета на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_103

25.10.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 15 (петнаесеттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_104

25.10.2022

Меѓународна награда GLOBAL LOCAL за Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_105

19.10.2022

ПОВИК до граѓански организации за доставување на годишни програми за 2023 година

Прочитај повеќе>
News_Image_106

17.10.2022

Одржана „Валандовска ракијада 2022“

Прочитај повеќе>
News_Image_107

05.10.2022

Потпишан е договор за регулација на суводолица во Горна Мала Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_108

05.10.2022

Потпишан е меморандум за соработка меѓу Општина Валандово и Правна клиника при Правниот факултет од Штип

Прочитај повеќе>
News_Image_109

04.10.2022

Претставници од Клубот за младински прашања и политики при Собранието на РСМ и од ИДУЕП во работна посета на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_110

30.09.2022

Одржан работен состанок помеѓу Општина Валандово и Фондацијата „Фридрих Еберт“ (Friedrich-Ebert-Stiftung) – ФЕС

Прочитај повеќе>
News_Image_111

29.09.2022

Објавен е Конкурсот по повод празникот на општина Валандово „6 ноември“ за 2022 година

Прочитај повеќе>
News_Image_112

26.09.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 14 (четиринаесеттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_113

23.09.2022

Најава за одржување на „Валандовска ракијада“ 2022 година

Прочитај повеќе>
News_Image_114

22.09.2022

Европската недела на спортот одбележана во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_115

14.09.2022

Јавен повик за еднократна помош на лица со попреченост

Прочитај повеќе>
News_Image_116

14.09.2022

Реконструкција на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во енергетски ефикасен објект

Прочитај повеќе>
News_Image_117

14.09.2022

Најава на нова инфраструктура во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_118

02.09.2022

Младинска размена во Валандово - нови можности за соработка

Прочитај повеќе>
News_Image_119

02.09.2022

Започна изградбата на нова улица во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_120

01.09.2022

1 септември - почеток на учебната година

Прочитај повеќе>
News_Image_121

01.09.2022

Младите лидери од САД ги искусија убавините и знаменитостите на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_122

31.08.2022

Млади лидери од САД во посета на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_123

31.08.2022

Најава за јубилеј 30 години „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“

Прочитај повеќе>
News_Image_124

19.08.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 13 (тринаесеттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_125

18.08.2022

Честит 18 август - Денот на Армијата на Република Северна Македонија

Прочитај повеќе>
News_Image_126

17.08.2022

Викторија Петрушева - првенец на генерацијата 2018-2022 при СОУ „Гоце Делчев“ Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_127

17.08.2022

Средба на градоначалникот Перо Костадинов со авторката на делото „Доживеј го сонот“ Магдалена Јованова од Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_128

17.08.2022

Општина Валандово прва меѓу општините по активна транспарентност

Прочитај повеќе>
News_Image_129

12.08.2022

Еднократна помош за лицата со попреченост

Прочитај повеќе>
News_Image_130

12.08.2022

12 август - Меѓународен ден на младите

Прочитај повеќе>
News_Image_131

12.08.2022

Кампања за поттикнување на волонтерството и спречување на шумските пожари преку проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“

Прочитај повеќе>
News_Image_132

12.08.2022

Втора ларвицидна дезинсекција против комарци во Југоисточниот регион

Прочитај повеќе>
News_Image_133

12.08.2022

Започнува санација и оградување на фудбалското игралиште во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_134

11.08.2022

Започната е постапка за изработка на два детални урбанистички планови и плански развој на градот Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_135

01.08.2022

Информации околу начинот на пријавување на штети причинети од невремето кое зафати дел од територијата на општина Валандово на 28.07.2022 година

Прочитај повеќе>
News_Image_136

28.07.2022

Започнаа градежните активности за изградба на нова улица во Балинци

Прочитај повеќе>
News_Image_137

27.07.2022

Во тек е повикот за доделување на субвенција за семејства кои имаат запишано прваче во општинските основни училишта во Валандово за учебната 2022/2023 година

Прочитај повеќе>
News_Image_138

26.07.2022

Механизам за жалби и поплаки за Проектот за поврзување на локални патишта финансиран преку Светска Банка

Прочитај повеќе>
News_Image_139

25.07.2022

Одложено второто прскање против возрасни комарци поради неповолни временски услови (дополнето со термини)

Прочитај повеќе>
News_Image_140

20.07.2022

Второ прскање против возрасни комарци на територијата на југоисточниот регион

Прочитај повеќе>
News_Image_141

20.07.2022

Повик за аплицирање за еднократна помош за запишано прваче во основните училишта во општина Валандово за учебната 2022/2023 година

Прочитај повеќе>
News_Image_142

18.07.2022

Нови инвестиции во енергетска ефикасност на училиштата во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_143

14.07.2022

Најава за изградба на нова улица во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_144

13.07.2022

Јавен повик за избор на изработувач на детален урбанистички план (ДУП) блок 7.2

Прочитај повеќе>
News_Image_145

13.07.2022

Јавен повик за избор на изработувач на детален урбанистички план (ДУП) блок 3.1

Прочитај повеќе>
News_Image_146

11.07.2022

Прием на најдобрите ученици од основните општински училишта

Прочитај повеќе>
News_Image_147

11.07.2022

Прва ларвицидна дезинсекција против комарци во Југоисточниот регион

Прочитај повеќе>
News_Image_148

11.07.2022

Започнува изградбата на инклузивно игралиште во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_149

07.07.2022

Следните денови започнува изградбата на нова улица во Балинци и инфраструктурно поврзување на централниот дел од населеното место со Горна мала

Прочитај повеќе>
News_Image_150

07.07.2022

Потпишана Декларација за женско претприемништво за вклучување во националната иницијатива за развој и поддршка на жените во претприемништвото

Прочитај повеќе>
News_Image_151

04.07.2022

Прием на учесниците од меѓународната ликовна колонија во Валандово за 2022 година

Прочитај повеќе>
News_Image_152

30.06.2022

Посета по повод денот на збратимената општина Лазаревац

Прочитај повеќе>
News_Image_153

23.06.2022

Одржана 12 седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_154

21.06.2022

Прво прскање против возрасни комарци на територијата на југоисточниот регион

Прочитај повеќе>
News_Image_155

17.06.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 12 (дванаесеттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_156

09.06.2022

Јавен повик до невработени лица за вклучување во програмата Општинско-корисна работа 2022/2023

Прочитај повеќе>
News_Image_157

08.06.2022

ФОЛК ФЕСТ Валандово 2022

Прочитај повеќе>
News_Image_158

26.05.2022

Отворен ден на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_159

26.05.2022

Одржана прес конференцијата по повод 35 години Јубилеј на Фолк Фест Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_160

26.05.2022

Одбележан патронатот на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_161

25.05.2022

Државниот советник Трајан Димковски во работна посета на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_162

25.05.2022

Продолжуваат активностите на локалитетот „Стакина чешма“ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_163

25.05.2022

Репроцена на имот во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_164

25.05.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 11 (единаесеттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_165

13.05.2022

Во завршна фаза се градежните активности во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_166

12.05.2022

Честитка по повод 12 мај - Меѓународен ден на медицинските сестри

Прочитај повеќе>
News_Image_167

09.05.2022

Најава на 35 јубилејно издание на Фолк Фест - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_168

09.05.2022

Заврши овогодинешното издание на фестивалот на пролетни веселби „Хид Бах Шен Фест“

Прочитај повеќе>
News_Image_169

06.05.2022

Реализирана еко акцијата ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_170

06.05.2022

29 меѓународен фестивал на пролетни веселби

Прочитај повеќе>
News_Image_171

05.05.2022

Честит 5 мај - Денот на македонскиот јазик

Прочитај повеќе>
News_Image_172

05.05.2022

29 издание на фестивалот на пролетни веселби „Хид Бах Шен Фест“

Прочитај повеќе>
News_Image_173

04.05.2022

Започнува постапка за нова улица во село Балинци

Прочитај повеќе>
News_Image_174

27.04.2022

Најава на акција „Генералка Викенд“ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_175

27.04.2022

Одбележување 50 години постоење на ЗЕЛС

Прочитај повеќе>
News_Image_176

21.04.2022

Потпишан е меморандум за соработка меѓу Општина Валандово и Универзитетот за туризам и менаџмент

Прочитај повеќе>
News_Image_177

21.04.2022

Одржана 10 редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_178

21.04.2022

Потпишан договор за изградба на инклузивно игралиште во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_179

18.04.2022

18 април - Меѓународен ден на споменици и локалитети

Прочитај повеќе>
News_Image_180

18.04.2022

Кампања за подигање на свеста за згрижување на деца и промовирање на националната стратегија за деинституционализација

Прочитај повеќе>
News_Image_181

18.04.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 10 (десеттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_182

15.04.2022

Отворена е изложбата на слики на Анита Огњановска во Дом на културата „25 мај“ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_183

14.04.2022

Зголемени капацитети на водоснабдување во Брајковци

Прочитај повеќе>
News_Image_184

13.04.2022

Амбасадорката на Швајцарија во работна посета на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_185

13.04.2022

Започнува организирано собирање на отпад во населените места Казанодл и Калково

Прочитај повеќе>
News_Image_186

11.04.2022

Соопштение за ставање на јавен увид на јавноста на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

Прочитај повеќе>
News_Image_187

06.04.2022

Продолжуваат градежните активности во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_188

06.04.2022

Соопштение за ставање на јавен увид на јавноста на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

Прочитај повеќе>
News_Image_189

05.04.2022

ЈП „Комунален сервис“ започна со поставувањето на корпи за џебен отпад на повеќе локации

Прочитај повеќе>
News_Image_190

04.04.2022

Ученици од средото училиште „Сцилајнац“ Р. Србија во посета на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_191

01.04.2022

Еко акција - засадување дрвца и разеленување на јавни површини во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_192

01.04.2022

Честитка по повод 1 април - Денот на шегата

Прочитај повеќе>
News_Image_193

30.03.2022

Донесен е генералниот урбанистички план за град Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_194

30.03.2022

Претседателот Стево Пендаровски во посета на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_195

29.03.2022

Набавени нови садови за собирање на отпад

Прочитај повеќе>
News_Image_196

29.03.2022

Во завршна фаза е изградбата на канализационен систем во Раброво

Прочитај повеќе>
News_Image_197

23.03.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 9 (деветтата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_198

22.03.2022

Избрани се песните кои ќе се пеат на „Фолк Фест“ – Валандово 2022 година

Прочитај повеќе>
News_Image_199

22.03.2022

Одржана дебата по повод 21 март - Меѓународниот ден на лицата со Даунов синдром

Прочитај повеќе>
News_Image_200

22.03.2022

Во Валандово се одржа работна средба за унапредување на соработката на младите помеѓу Северна Македонија и Грција

Прочитај повеќе>
News_Image_201

17.03.2022

Амбасадорката на Република Хрватска, H.E. Нивес Тигањ, во работна посета на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_202

17.03.2022

Честит 17 март - Ден на крводарителството

Прочитај повеќе>
News_Image_203

16.03.2022

Се одржа „Бизнис Форум 2022“ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_204

16.03.2022

Соопштение за ставање на јавен увид на јавноста на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

Прочитај повеќе>
News_Image_205

16.03.2022

Во Валандово вчера се одржа регионалниот настан „Унапредување на средното стручно образование“ во организација на МОН и Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_206

14.03.2022

Општина Валандово започнува со редовна репроцена на имотот

Прочитај повеќе>
News_Image_207

10.03.2022

Ученици и наставници од Португалија, Шпанија, Полска, Италија и Турција во посета на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_208

10.03.2022

Општина Валандово објавува јавен повик за давање на идејно решение за сценографија на ФОЛК ФЕСТ Валандово 2022 година

Прочитај повеќе>
News_Image_209

07.03.2022

Најава за одржување на Бизнис Форум во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_210

04.03.2022

ДГ „Калинка“ Валандово и СОУ „Гоце Делчев“ Валандово се успешни примери за важноста на евроинтегративниот процес на државата

Прочитај повеќе>
News_Image_211

04.03.2022

Вицепремиерот за европски прашања, Бојан Маричиќ, во посета на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_212

28.02.2022

Меѓународен ден на ретки болести

Прочитај повеќе>
News_Image_213

28.02.2022

Одржана 8 седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_214

25.02.2022

Градоначалникот на општина Валандово, Перо Костадинов, гостуваше во емисијата Студио 10 на Телевизија 24

Прочитај повеќе>
News_Image_215

24.02.2022

Соопштение до јавност во врска објавен текст во медиуми за Фолк Фест Валандово 2022

Прочитај повеќе>
News_Image_216

24.02.2022

Потпишан меморандум за соработка со Здружение ИСЧЕКОР - ОПШТЕСТВО ЗА СИТЕ

Прочитај повеќе>
News_Image_217

24.02.2022

Дадена согласност за урбанистичките планови за селата Брајковци и Грчиште

Прочитај повеќе>
News_Image_218

22.02.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 8 (осмата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_219

14.02.2022

Последен поздрав: Денес на 87 годишна возраст почина Костадин Кајдамов

Прочитај повеќе>
News_Image_220

14.02.2022

Градоначалникот на општина Валандово упати честитка по повод празникот на лозарите Свети Трифун

Прочитај повеќе>
News_Image_221

10.02.2022

Започна исплатата на еднократната парична помош за семејства со прваче во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_222

10.02.2022

Општина Валандово објавува продолжен меѓународен конкурс за 35 издание на „Фолк Фест Валандово 2022“

Прочитај повеќе>
News_Image_223

08.02.2022

Промоција на прирачник: „Дигитална трансформација кон е-општини“

Прочитај повеќе>
News_Image_224

08.02.2022

Потпишан меморандум за соработка помеѓу Општина Валандово и Фондацијата Отворено Општество - Македонија

Прочитај повеќе>
News_Image_225

07.02.2022

Започна исплатата на средства за надомест на штети од елементарни непогоди

Прочитај повеќе>
News_Image_226

07.02.2022

Обезбедени дополнителни средства за изградба на водоводот во Калково

Прочитај повеќе>
News_Image_227

01.02.2022

Преку Erasmus+ проекти градиме нови пријателства и се поврзуваме

Прочитај повеќе>
News_Image_228

01.02.2022

Привршуваат градежните активности на новата детска градинка

Прочитај повеќе>
News_Image_229

28.01.2022

Одржана седмата седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_230

25.01.2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 7 (седмата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_231

21.01.2022

Одобрени средства за надомест на штети од елементарни непогоди во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_232

20.01.2022

Одбележан православниот христијански празник Богојавление - ВОДИЦИ

Прочитај повеќе>
News_Image_233

18.01.2022

Општина Валандово најавува нова мерка за поддршка на граѓаните

Прочитај повеќе>
News_Image_234

10.01.2022

На 07.01.2022 се одржа традиционалниот Божиќен настан во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_235

05.01.2022

Божиќен концерт во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_236

05.01.2022

Општина Валандово објавува Повик за поднесување на понуди за набавка на контејнери, канти и корпи за собирање на отпад

Прочитај повеќе>
News_Image_237

04.01.2022

Добиени неповратни грант средства за реализација на проект за набавка на садови за собирање на отпад во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_238

04.01.2022

Објавен е јавен оглас за избор на директор на ЈП „Комунален сервис“ - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_239

03.01.2022

Започна аплицирањето за еднократна помош за запишани ученици во прво одделение во основните училишта во општина Валандово за учебната 2021/2022 година

Прочитај повеќе>
News_Image_240

03.01.2022

Новогодишно обраќање на градоначалникот на општина Валандово Перо Костадинов

Прочитај повеќе>
News_Image_241

30.12.2021

Учениците и вработените од ООУ „Јосип Броз Тито“ - Валандово го организираа „School Bazaar 2021“

Прочитај повеќе>
News_Image_242

29.12.2021

Изработен Предлог Буџетот за 2022 година

Прочитај повеќе>
News_Image_243

28.12.2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 6 (шестата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_244

27.12.2021

Потпишан договорот за уредување на туристичката патека до Исар - Кула

Прочитај повеќе>
News_Image_245

27.12.2021

Одржан јубилејниот хуманитарен концерт на КУД „Гоце Делчев“ Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_246

24.12.2021

Привршуваат градежните активности на новата детска градинка во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_247

24.12.2021

Градоначалникот на Валандово, Перо Костадинов, избран за потпретседател на ЗЕЛС

Прочитај повеќе>
News_Image_248

21.12.2021

Амбасадорката на САД Н.Е. Кејт Мари Брнз на крајот од работната посета на нашата општина го посети археолошкиот локалитет „Исар“ - Марвинци

Прочитај повеќе>
News_Image_249

21.12.2021

Амбасадорката на САД во Северна Македонија Н.Е. Кејт Мари Брнз ги посети СОУ „Гоце Делчев“ - Валандово и инфо центарот „Спојувалка“

Прочитај повеќе>
News_Image_250

21.12.2021

Во официјална посета на општина Валандово беше Амбасадорката на САД во Северна Македонија H.E. Кејт Мари Брнз

Прочитај повеќе>
News_Image_251

17.12.2021

Соопштение за организирање на јавна дебата за Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор

Прочитај повеќе>
News_Image_252

15.12.2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 5 (петтата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_253

14.12.2021

Продолжува изградбата на канализационен систем во Раброво

Прочитај повеќе>
News_Image_254

14.12.2021

Во наредниот период ќе се гради фитнес парк во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_255

13.12.2021

На 24.12.2021 (петок) КУД „Гоце Делчев“ Валандово ќе одржи Јубилеен хуманитарен концерт во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_256

06.12.2021

За денес во Валандово е закажана инфо-сесија со млади, образовни институции и НВО секторот за претставување на работата на RYCO, ОБСЕ и Агенцијата за млади и спорт

Прочитај повеќе>
News_Image_257

24.11.2021

Општина Валандово објавува Јавен оглас за доброволно пријавување во партиципативно тело за урбанистичко планирање

Прочитај повеќе>
News_Image_258

24.11.2021

Пилот проект за селектирање на отпад во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_259

23.11.2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 4 (четвртата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_260

18.11.2021

Општина Валандово ги повикува сите граѓани да учествуваат во креирањето на буџетот за 2022 година

Прочитај повеќе>
News_Image_261

11.11.2021

Годишен концерт на „Распеани Валандовчани“ во чест на Јанко Узунов

Прочитај повеќе>
News_Image_262

08.11.2021

Велосипедска тура и планинарење како активности во склоп на празнувањето на Денот на општината

Прочитај повеќе>
News_Image_263

08.11.2021

Доделини наградата и признанијата по повод Денот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_264

08.11.2021

Се одржа традиционалната „Валандовска ракијада“

Прочитај повеќе>
News_Image_265

08.11.2021

Одбележан 6 ноември - Денот на општината

Прочитај повеќе>
News_Image_266

05.11.2021

Советот на Општина Валандово ги изгласа добитниците на наградата и признанијата по повод празникот на општината

Прочитај повеќе>
News_Image_267

05.11.2021

Во центарот на Валандово се поставува просторно скулптурна инсталација во форма на калинка

Прочитај повеќе>
News_Image_268

03.11.2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 2 редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_269

03.11.2021

Започна изградбата на уште една улица во Дедели

Прочитај повеќе>
News_Image_270

02.11.2021

ЗСК Југоисток организира велосипедска дружба по повод празникот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_271

02.11.2021

На 6 ноември ќе се одржи традиционалната „Валандовска Ракијада“ 2021

Прочитај повеќе>
News_Image_272

01.11.2021

Одржана конститутивната седница на новиот Совет на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_273

29.10.2021

Општина Валандово на врвот по веб транспарентност

Прочитај повеќе>
News_Image_274

27.10.2021

Закажана е конститутивната седница на новоизбраниот Совет на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_275

25.10.2021

ОИК Валандово го објавува Заклучокот за резултатите од Локални избори 2021 година

Прочитај повеќе>
News_Image_276

04.10.2021

Објавен конкурс за доделување на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината

Прочитај повеќе>
News_Image_277

28.09.2021

Во Валандово се одржа европскиот настан „Race for the cure“

Прочитај повеќе>
News_Image_278

22.09.2021

Со возење велосипеди се одбележа Светскиот ден без автомобили

Прочитај повеќе>
News_Image_279

22.09.2021

Министерката за образование и наука, Мила Царовска, во посета на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_280

20.09.2021

Известување: Закажана е 51 редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_281

20.09.2021

Викендов се одржа Младински фестивал „Experiencing Cooperation“ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_282

14.09.2021

Изработена е виртуелна прошетка на археолошкиот локалитет „Исар“ кај Марвинци

Прочитај повеќе>
News_Image_283

13.09.2021

Се одржа првата - конститутивна седница на Локалното собрание на млади на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_284

10.09.2021

Јавен повик за пријавување на членови во Локален младински совет на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_285

01.09.2021

Учениците во општина Валандово од денес повторно се меѓу училишните клупи

Прочитај повеќе>
News_Image_286

25.08.2021

Сотир Собралиев - гордост за заедницата и пример кој инспирира

Прочитај повеќе>
News_Image_287

24.08.2021

Известување: Закажана е 50 редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_288

23.08.2021

Избрани учениците на генерација во СОУ „Гоце Делчев“ - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_289

16.08.2021

Општина Валандово прва по активна транспарентност во државата

Прочитај повеќе>
News_Image_290

09.08.2021

Со грант од МОН ќе се реконструира училиштето во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_291

06.08.2021

Во тек е постапка за изградба на нови улици во Дедели

Прочитај повеќе>
News_Image_292

06.08.2021

Започнати се активности за решавање на проблемот со водоснабдување во Брајковци

Прочитај повеќе>
News_Image_293

05.08.2021

Одржана 49 редовна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_294

05.08.2021

Објавен е Јавен повик за ангажирање на евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско-корисна работа 2021/2022 за општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_295

05.08.2021

Закажана е 49 редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_296

29.07.2021

Трето прскање против возрасни комарци по земјен пат во општините во Југоисточниот плански регион

Прочитај повеќе>
News_Image_297

29.07.2021

Промовирана монографијата на Костадин Танчев - Динка во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_298

29.07.2021

Иницијативниот одбор објавува Јавен повик за Локално собрание на млади (ЛСМ) на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_299

28.07.2021

Деновиве се одржува ликовната колонија „Валандово 2021“

Прочитај повеќе>
News_Image_300

28.07.2021

Во тек е одржувањето на ликовната колонија „Валандово 2021“

Прочитај повеќе>
News_Image_301

28.07.2021

Градоначалникот Перо Костадинов ја најави изградбата на улицата „Цветан Димов“ која води до месните гробишта во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_302

27.07.2021

Градоначалникот Перо Костадинов ги посети младите категории на ФК Победа Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_303

20.07.2021

Јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори за Попис 2021 кој треба да се реализира во месец септември

Прочитај повеќе>
News_Image_304

15.07.2021

Продолжуваат градежните активности на новата детска градинка во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_305

14.07.2021

Редовно обележување на хоризонталната патна сигнализација во градот Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_306

09.07.2021

Се објавува Јавен повик за формирање на Иницијативен одбор за конституирање на Локално собрание на млади на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_307

09.07.2021

Градоначалникот на Општина Валандово објавува Јавен оглас број 02/2021 за вработување на неопределено работно време

Прочитај повеќе>
News_Image_308

07.07.2021

Избрани учениците на генерација во основните училишта во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_309

06.07.2021

Нови урбани тротоарски површини во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_310

05.07.2021

Јавен повик за мапирање на самохрани родители во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_311

05.07.2021

Продолжува изградбата на нова патна инфраструктура низ населените места во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_312

05.07.2021

Второ прскање против возрасни комарци по земјен пат во општините во Југоисточниот плански регион

Прочитај повеќе>
News_Image_313

30.06.2021

Одржана работна сесија за локалната самоуправа и новите предизвици во Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_314

30.06.2021

Градоначалникот Перо Костадинов заедно со градоначалничката на општина Трбовље, Јасна Габриќ ја посетија компанијата ДПТУ „Наматекс“ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_315

30.06.2021

Делегацијата на општина Трбовље во посета на ТППЕ Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_316

30.06.2021

Градоначалничката на општина Трбовље, Јасна Габриќ, во официјална посета на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_317

30.06.2021

Јавен повик за изразување на интерес за обезбедување на услугата образовна асистенција за учебната 2021/2022 година

Прочитај повеќе>
News_Image_318

25.06.2021

Градоначалникот на Општина Валандово објавува Јавен оглас број 01/2021 за вработување на неопределено работно време

Прочитај повеќе>
News_Image_319

23.06.2021

Одржана е 48 седница на Советото на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_320

23.06.2021

Продолжуваат градежните активности во ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_321

15.06.2021

Потпишан договор за изградба на канализација во Раброво

Прочитај повеќе>
News_Image_322

11.06.2021

Прво прскање против возрасни комарци по земјен пат во општините во Југоисточниот плански регион

Прочитај повеќе>
News_Image_323

11.06.2021

Посета на Дневен центар Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_324

11.06.2021

Дигиталната апликација „мЗаедница“ достапна за граѓаните на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_325

11.06.2021

Среќен распуст ученици

Прочитај повеќе>
News_Image_326

11.06.2021

Поетска вечер во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_327

07.06.2021

Одложено првото прскање против возрасни комарци во општините во Југоисточниот регион

Прочитај повеќе>
News_Image_328

07.06.2021

Повик до угостители и добавувачи на храна и пијалоци за доставување на понуди до Општина Валандово за потреба за обуки на наставници

Прочитај повеќе>
News_Image_329

03.06.2021

Општина Валандово во топ пет најтранспарентни институции во државата

Прочитај повеќе>
News_Image_330

03.06.2021

Го одбележуваме 3 јуни - Светскиот ден на велосипедот

Прочитај повеќе>
News_Image_331

02.06.2021

Нови можности и перспективи преку соработка со ЕУ

Прочитај повеќе>
News_Image_332

02.06.2021

Прво прскање против возрасни комарци по земјен пат во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_333

01.06.2021

СОУ „Гоце Делчев“ - Валандово со две нови струки во новата учебна година

Прочитај повеќе>
News_Image_334

01.06.2021

Одржана 47 редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_335

26.05.2021

Валандово дел од меѓународната кампања на ФИБА

Прочитај повеќе>
News_Image_336

25.05.2021

ООУ „Јосип Броз Тито“ го слави својот патронен празник

Прочитај повеќе>
News_Image_337

20.05.2021

Нова индустриска зона и дополнителни инвестиции во постојните индустриски зони во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_338

20.05.2021

Честит Ден на пожарникарите

Прочитај повеќе>
News_Image_339

20.05.2021

Интензивно се работи на нова патна инфраструктура во општината

Прочитај повеќе>
News_Image_340

19.05.2021

Започна обновувањето на детскиот парк во центарот на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_341

17.05.2021

Увид во изградбата на новата детска градинка во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_342

12.05.2021

Ден на медицинските сестри

Прочитај повеќе>
News_Image_343

12.05.2021

Второ прскање против ларвициди по земјен пат во општините во Југоисточниот регион

Прочитај повеќе>
News_Image_344

05.05.2021

Градоначалникот го честиташе Денот на македонската азбука и македонскиот јазик

Прочитај повеќе>
News_Image_345

04.05.2021

Одбележан патрониот празник во СОУ „Гоце Делчев“ - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_346

04.05.2021

Во знак на сеќавање на загинатите српски војници, се положи свежо цвеќе на Спомен-костурницата во Удово

Прочитај повеќе>
News_Image_347

27.04.2021

Општина Валандово назначи службеник за млади

Прочитај повеќе>
News_Image_348

27.04.2021

Активно се работи на локализирање, оградување и воведување на чуварска служба на градската депонија во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_349

23.04.2021

Градоначалникот заедно со ученици од ООУ „Јосип Броз Тито“ - Валандово присуствуваше на час по Граѓанско образование на тема „Волонтерство“

Прочитај повеќе>
News_Image_350

23.04.2021

Работен состанок помеѓу градоначалниците и министерката за образование и наука

Прочитај повеќе>
News_Image_351

23.04.2021

Учениците од ПУ во Башибос и дечињата од ДГ „Калинка“ Валандово заедно со градоначалникот на општината го одбележаа денот на планетата Земја

Прочитај повеќе>
News_Image_352

21.04.2021

Општина Валандово објавува повик за пријава на причинети штети поради оштетување од слана

Прочитај повеќе>
News_Image_353

21.04.2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 46 (четириесет и шесттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_354

20.04.2021

Дел од учениците во четврто одделение од ООУ "Јосип Броз Тито" - Валандово одржаа заеднички час со градоначалникот на општината на тема „Општина“

Прочитај повеќе>
News_Image_355

19.04.2021

Започнува локализирање, оградување и воведување чуварска служба на градската депонија во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_356

19.04.2021

Во централниот дел на Јосифово се засадија 60 висококвалитетни дрворедни садници

Прочитај повеќе>
News_Image_357

16.04.2021

Работен состанок на градоначалникот на Општина Валандово со Заменик претседателот на Владата Љупчо Николовски

Прочитај повеќе>
News_Image_358

15.04.2021

Системот за наводнување „Јужен Вардар“ во завршна фаза

Прочитај повеќе>
News_Image_359

15.04.2021

Започнува третирањето против ларвицидни и возрасни комарци во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_360

14.04.2021

Започнуваат активности за формирање на нови зелени и урбани површини низ општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_361

12.04.2021

Работна посета на пратеничката Драгица Ѓавочанова на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_362

12.04.2021

Повик за поднесување на понуди за набавка на механизација за подобрување на комуналните услуги во Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_363

09.04.2021

Потпишан договорот за набавка на нова механизација за потребите на ЈП „Комунален сервис“ - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_364

08.04.2021

Во тек се градежни активности во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_365

08.04.2021

Започна постапката за изградба на нови улици во Брајковци

Прочитај повеќе>
News_Image_366

05.04.2021

Продолжува изградбата на нова инфраструктура во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_367

01.04.2021

Акивности за заштита на археолошката и културолошката вредност и посебност на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_368

01.04.2021

Преглед на капитални зафати во ООУ „Јосип Броз Тито“ - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_369

01.04.2021

Започнува изградбата на новата детска градинка во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_370

26.03.2021

Во тек се градежни активности на улицата „Моша Пијаде“, која води до центарот на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_371

25.03.2021

Започнаа градежните активности за изградба на улици во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_372

25.03.2021

Во наредниот период следува замена на старите со нови детски играчки во паркот „Пеонија“ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_373

24.03.2021

Повик од министерството за транспорт и врски за одржување на јавна расправа/видео консултација за документот План за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) за изградба на улици во Јосифово и Балинци

Прочитај повеќе>
News_Image_374

22.03.2021

Денес во 15 часот ќе се одржи 45 редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_375

19.03.2021

Остварен работен состанок помеѓу Општина Валандово, УНДП, Центар за вработување - Валандово и тимот за проектот Општинско-корисна работа

Прочитај повеќе>
News_Image_376

18.03.2021

Продолжува инфестирањето во современа инфраструктура и изградба на улици во Чалакли

Прочитај повеќе>
News_Image_377

18.03.2021

СОУ „Гоце Делчев“ - Валандово со предлог план за две нови струки од следната учебна година

Прочитај повеќе>
News_Image_378

18.03.2021

Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски во работна посета на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_379

03.03.2021

Државниот завод за статистика објавува дополнителен Конкурс за попишувачи за реонот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_380

26.02.2021

Во тек се активности од практичната настава во СОУ „Гоце Делчев“ - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_381

24.02.2021

Министерката за труд и социјална политика во работна посета на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_382

24.02.2021

Државниот завод за статистика објавува јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори за територијата на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_383

23.02.2021

Работна посета на Директорот на Управата за развој и унапредување на образованието на заедниците во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_384

19.02.2021

Во Богданци се одржа работна средба на тема „Унапредување на средното стручно образование“

Прочитај повеќе>
News_Image_385

19.02.2021

ОО Црвен крст Струмица објавува Конкурс за бесплатна обука за негуватели за помош на стари лица и лица со попреченост

Прочитај повеќе>
News_Image_386

19.02.2021

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион објави Kонкурс за ангажирање на еден проектен координатор

Прочитај повеќе>
News_Image_387

19.02.2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 44 (четириесет и четвртата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_388

16.02.2021

Директорот на Агенцијата за енергетика, Дарио Николовски, во работна посета на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_389

15.02.2021

Акција за чистење на снегот од старна на службите

Прочитај повеќе>
News_Image_390

12.02.2021

Градоначалникот во посета на СОУ „Гоце Делчев“ каде се одвиваат низа активности

Прочитај повеќе>
News_Image_391

10.02.2021

Одржан работен состанок со ОО Црвен крст Валандово и ОО Црвен крст Струмица

Прочитај повеќе>
News_Image_392

09.02.2021

Општина Валандово објавува интерен оглас за унапредување на административен службеник во администрацијата на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_393

03.02.2021

Извршени и планирани реконструкции на училишен објект во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_394

02.02.2021

Во тек се градежни активности и нова инфраструктура во населено место Чалакли

Прочитај повеќе>
News_Image_395

26.01.2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 43 (четириесет и третата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_396

22.01.2021

Продолжуваат градежните активности во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_397

21.01.2021

Потпишан договор за реализација на Проектот за модернизација и енергетска ефикасност на јавното осветлување во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_398

18.01.2021

Известување за организирање на јавна презентација за реализирање на проектот "Набавка на механизација за подобрување на комуналните услуги во општина Валандово"

Прочитај повеќе>
News_Image_399

13.01.2021

Обезбедени средства за изградба на канализација во населено место Раброво

Прочитај повеќе>
News_Image_400

12.01.2021

Започнува организирано собирање на отпад во населените места Башибос и Кочули

Прочитај повеќе>
News_Image_401

12.01.2021

Мобилен тим за помош и поддршка на стари лица опслужува граѓани во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_402

12.01.2021

Работна посета на министерот за транспорт и врски

Прочитај повеќе>
News_Image_403

30.11.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 41 (четириесет и првата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_404

11.11.2020

Повик до граѓаните на општина Валандово за учество во креирање на Буџетот за 2021 година

Прочитај повеќе>
News_Image_405

04.11.2020

Програма за одбележување на Денот на општината "6 Ноември"

Прочитај повеќе>
News_Image_406

30.10.2020

Се одржа дигитален настан помеѓу младите од Инфо центарот "Спојувалка" во Валандово и Амбасадорката на САД

Прочитај повеќе>
News_Image_407

30.10.2020

Во тек се градежни активности за реконструкција на дел од улицата "Моша Пијаде" во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_408

30.10.2020

Започнаа градежните активности за реконструкција на четири улици во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_409

27.10.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 40 (четириесеттата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_410

21.10.2020

Повик до здруженија на граѓани и невладини организации од Општина Валандово за доставување на програми на активности за 2021 година

Прочитај повеќе>
News_Image_411

16.10.2020

Објава за продажба на движна ствар во сопственост на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_412

08.10.2020

Поради зголемениот број на заразени пациенти од Covid-19 повторно заседаваше Општинскиот Кризен Штаб на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_413

30.09.2020

Општина Валандово распишува КОНКУРС за доделување на наградата "6-ти Ноември" и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината

Прочитај повеќе>
News_Image_414

29.09.2020

Објава за продажба на движна ствар во сопственост на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_415

28.09.2020

Во Валандово за прв пат одржан настанот „Напред розово“

Прочитај повеќе>
News_Image_416

28.09.2020

Закажано четвртото прскање против возрасни комарци по земјен пат во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_417

25.09.2020

Одржана презентација и јавна расправа по Нацрт Извештајот за проектот за нов експресен пат Струмица - Валандово - спој со А1

Прочитај повеќе>
News_Image_418

25.09.2020

Одржана вонредна седница на Општинскиот кризен штаб поради влошената епидемиолошка слика во општината

Прочитај повеќе>
News_Image_419

24.09.2020

Министерството за животна средина и просторно планирање на РСМ објавува Објава во дневен весник на Барање за издавање на дозвола за користење на подземна вода

Прочитај повеќе>
News_Image_420

21.09.2020

Повик за јавна консултација на Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животна средина за проект за инфраструктура за “Изградба на експресен пат Струмица – Валандово – спој со А1”

Прочитај повеќе>
News_Image_421

18.09.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 39 (триесет и деветта) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_422

18.09.2020

Повик од Електрани на Северна Македонија (ЕСМ) за поднесување на јавна поплака

Прочитај повеќе>
News_Image_423

03.09.2020

Јапонската амбасадорка во посета на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_424

24.08.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 38 (триесет и осмата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_425

20.08.2020

Општина Валандово објавува ЈАВЕН ПОВИК до евидентираните невработени лица за учество во Програмата Општинско - корисна работа

Прочитај повеќе>
News_Image_426

14.08.2020

Трето прскање против возрасни комарци по земјен пат на територијата на Југоисточниот плански регион

Прочитај повеќе>
News_Image_427

12.08.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 37 (триесет и седмата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_428

20.07.2020

Второ прскање против возрасни комарци по земјан пат на територијата на Југоисточен плански регион

Прочитај повеќе>
News_Image_429

22.06.2020

Закажано е првото прскање против возрасни комарци на територијата на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_430

19.06.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 36 (триесет и шестата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_431

29.05.2020

Мила Царовска во увид на инвестициските активности во трафостаницата во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_432

26.05.2020

Одбележан патрониот празник на ООУ Јосип Броз - Тито

Прочитај повеќе>
News_Image_433

21.05.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 35 (триесет и петтата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_434

29.04.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 34 (триесет и четвртата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_435

08.04.2020

ПРИЈАВА за online работа и достава на продукти од маркети, аптеки, достава на храна од ресторани и такси превоз на територијата на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_436

07.04.2020

Известување за ново работно време на Општинската администрација во Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_437

01.04.2020

Соопштение: Одложен е Фолк Фест Валандово 2020 година

Прочитај повеќе>
News_Image_438

24.03.2020

Мерки и препораки за заштита и превенција од коронавирус COVID-19

Прочитај повеќе>
News_Image_439

16.03.2020

Општина Валандово формираше мобилен тим за помош поради новонастанатата ситуација со COVID-19 (коронавирус)

Прочитај повеќе>
News_Image_440

11.03.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Закажана е 33 (триесет и третата) редовна седница на Советот на Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_441

11.03.2020

Во тек е реконструкција на тротоарите на Булевар Првомајска

Прочитај повеќе>
News_Image_442

02.03.2020

Увид во градежните работи на проектите "Валандовска патека од природа до култура" и "Евалуација на мерки за енергетска ефикасност"

Прочитај повеќе>
News_Image_443

02.03.2020

Министерот за локална самоуправа во посета на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_444

02.03.2020

Потпишан Меморандум за разбирање во процесот на имплементација на „Проектот за поврзување на локални патишта"

Прочитај повеќе>
News_Image_445

25.02.2020

Амбасадорката на Швајцарија во посета на Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_446

21.02.2020

Нови урбани простори во Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_447

12.02.2020

Градежни активности околу зградата кај бензинската пумпа во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_448

11.02.2020

Тампонирање на пат до Кочулски Водопади

Прочитај повеќе>
News_Image_449

11.02.2020

Санација на кровната конструкција на културниот дом во Собри

Прочитај повеќе>
News_Image_450

11.02.2020

Градежни активности во тек Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_451

07.02.2020

Интерен оглас

Прочитај повеќе>
News_Image_452

05.02.2020

31-ва редовна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_453

15.01.2020

Информативен ден за користење на нови методи во земјоделието

Прочитај повеќе>
News_Image_454

13.01.2020

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2020 за вработување на неопределено работно време во Општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_455

10.01.2020

ЈАВЕН КОНКУРС за избор на директори на Фестивалот на новосоздадени македонски песни „ФОЛК ФЕСТ“ Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_456

12.12.2019

29-та редовна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_457

04.11.2019

27 седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_458

29.10.2019

Стратегиска оценка на влијанието врз животната средина ГУП-Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_459

29.10.2019

ПОВИК

Прочитај повеќе>
News_Image_460

07.10.2019

Конкурс за доделување на наградата “6-ти Ноември“ и годишни признанија на Советот на општина Валандово по повод празникот на општината

Прочитај повеќе>
News_Image_461

15.08.2019

Вонредна седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_462

12.08.2019

Информација за одржување на јавна расправа

Прочитај повеќе>
News_Image_463

30.07.2019

Започнаа градежните работи на детската градинка "Калинка" - Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_464

16.07.2019

Ќе се спроведе второто авио-третирање против комарци во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_465

12.07.2019

Се подобрува вертикалната сообраќајна сигнализација во општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_466

12.07.2019

Општина Валандово потпиша меморандум за соработка со Институтот за добро управување и евро-атлантски перспективи

Прочитај повеќе>
News_Image_467

12.07.2019

Започнува имплементацијата на проектот "Свеста за своето Валандово"

Прочитај повеќе>
News_Image_468

03.07.2019

23-та седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_469

02.07.2019

Започнува реконструкцијата на детската градинка “Калинка“ во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_470

02.07.2019

Проектот "Јужновардарска долина"

Прочитај повеќе>
News_Image_471

02.07.2019

Заврши првата фаза од уредувањето на индустриската зона во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_472

02.07.2019

Валандовска патека од природа до култура

Прочитај повеќе>
News_Image_473

02.07.2019

Асфалтирање на улица во населено место Марвинци

Прочитај повеќе>
News_Image_474

02.07.2019

Ќе се гради пат и мост за поврзување на населено место Горно Маало, Јосифово со регионален пат Р-1105

Прочитај повеќе>
News_Image_475

12.06.2019

Проект “Свеста за своето Валандово“

Прочитај повеќе>
News_Image_476

23.05.2019

Прес конференција за “Фолк-Фест“ Валандово 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_477

17.05.2019

Пуштени се во продажба картите за овогодинешниот Фолк-Фест Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_478

17.05.2019

Матурска парада во Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_479

16.05.2019

17-ти Регионални средби на музика и песни

Прочитај повеќе>
News_Image_480

16.05.2019

Општина Валандово ќе обезбеди енергетско ефикасно улично осветлување

Прочитај повеќе>
News_Image_481

16.05.2019

Објавен е тендерот за субвенционирана Зелена Нафта за земјоделците

Прочитај повеќе>
News_Image_482

16.05.2019

Прес конференција за ФОЛК-ФЕСТ Валандово 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_483

13.05.2019

Изработка на проект за изградба на систем за одведување и прочистување на отпадни води

Прочитај повеќе>
News_Image_484

10.05.2019

Одбележан 9-ти Мај – Денот на победата над фашизмот

Прочитај повеќе>
News_Image_485

03.05.2019

Општински атлетски крос 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_486

03.05.2019

Во тек е уредување на дел од централното градско подрачје на градот Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_487

03.05.2019

22-ра седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_488

11.04.2019

Градоначалникот на Општина Валандово, Перо Костадинов одржа работен состанок со .....

Прочитај повеќе>
News_Image_489

11.04.2019

Јавна презентација на Предлог урбанистичкиот план за градот Валандово.

Прочитај повеќе>
News_Image_490

29.03.2019

Променето е постоечкото застарено неонско осветлување во градот Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_491

29.03.2019

Привршуваат градежните активности на индустриската зона во Јосифово

Прочитај повеќе>
News_Image_492

26.03.2019

Јавна презентација и јавна анкета по предлог урбанистички планови за населените места Балинци и Пирава

Прочитај повеќе>
News_Image_493

19.03.2019

21-ва седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_494

13.03.2019

ПРИМЕНИ КОМПОЗИЦИИ ОД СТРАНА НА СЕЛЕКЦИОНАТА КОМИСИЈА “ФОЛК ФЕСТ ВАЛАНДОВО 2019“

Прочитај повеќе>
News_Image_495

12.03.2019

Потпишан е договорот за изведувач за Програмата за......

Прочитај повеќе>
News_Image_496

06.03.2019

Во тек е поставување на нов систем за осветлување на градскиот булевар "Првомајска".

Прочитај повеќе>
News_Image_497

12.02.2019

19-та седница на Советот на општина Валандово

Прочитај повеќе>
News_Image_498

22.01.2019

Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој - ИПАРД 2014 - 2019

Прочитај повеќе>
News_Image_499

21.01.2019

Забрзано се работи на изградбата на новото училиште во село Казандол

Прочитај повеќе>
News_Image_500

15.01.2019

Потпишан меморандум за соработка помеѓу ЈОУДГ „Калинка“ и ...

Прочитај повеќе>
News_Image_501

23.05.2018

Започнато е одбележување и фарбање на хоризонталната...

Прочитај повеќе>
News_Image_502

22.05.2018

Годишната програма за изградба и реконструкција на локални патишта...

Прочитај повеќе>
?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com