РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2017-2021

Општина Валандово известува дека се комплетно реализирани следните проекти:


- НОВО ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ ВО КАЛКОВО

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛЕВАР ПРВОМАЈСКА ВО ВАЛАНДОВО

- НОВО LED ОСВЕТЛУВАЊЕ НА БУЛЕВАР ПРВОМАЈСКА ВО ВАЛАНДОВО

- ЦЕЛОСНА ЗАМЕНА НА ЈАВНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА ВАЛАНДОВО СО НОВИ ЕНЕРГЕТСКО ЕФИКАСНИ ЛЕД СВЕТИЛКИ

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА „КАЛИНКА“ - ВАЛАНДОВО ВО ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН ОБЈЕКТ

- НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО БРАЈКОВЦИ

- НОВО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО КАЗАНДОЛ

- ВАЛАНДОВСКА ПАТЕКА ОД ПРИРОДА ДО КУЛТУРА (ТУРИСТИЧКО УРЕДУВАЊЕ НА ПАТОТ ДО МАНАСТИРОТ)

- ТУРИСТИЧКО УРЕДУВАЊЕ НА КОЧУЛСКИ ВОДОПАДИ

- РЕКОНСТРУИРАН РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ ВО БОЈМИСКИОТ РЕГИОН

- НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА ВО ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДЕНА ПЕШАЧКА ПАТЕКА ВО БРАЈКОВЦИ И БАЛИНЦИ

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЧЕТИРИ УЛИЦИ ВО ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦИТЕ: УЛИЦА „ЈАНЕ САНДАНСКИ“, УЛИЦА „6-ТИ НОЕМВРИ“ И ДЕЛ ОД УЛИЦИТЕ „МАРШАЛ ТИТО“ И „ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ“ ВО ЈОСИФОВО

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО БРАЈКОВЦИ: ОД РЕГИОНАЛЕН ПАТ ДО ЦРКВА И ПРЕМА ИГРАЛИШТЕ И УЛИЦА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ СО СЕЛО БАЛИНЦИ СПРЕМА „ДИМОВСКА ЧЕШМА“

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦА „КРУШЕВСКА“ ВО ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО ДЕДЕЛИ (ОД УЧИЛИШТЕ ДО ЏАМИЈА СО ТРИ ПРИДРУЖНИ КРАЦИ)

- АСФАЛТИРАНИ УЛИЦИ ВО БАЛИНЦИ, ПИРАВА, УДОВО И МАРВИНЦИ

- АСФАЛТИРАНИ И БЕТОНИРАНИ ГРАДСКИ УЛИЦИ И СОКАЦИ 

- ИЗГРАДБА НА СПОРЕДНИ УЛИЦИ ВО ПИРАВА

- ИЗГРАДБА НА ПАТ И КАНАЛ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ СО НАСЕЛЕНО МЕСТО ГОРНА МАЛА - ЈОСИФОВО

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦА „ВАРДАРСКА“ ВО СЕЛО УДОВО

- ИЗГРАДБА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ УЛИЦИ ВО ЧАЛАКЛИ 

- ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРОТОАРИТЕ НА БУЛЕВАР „ПРВОМАЈСКА“

- РЕКОНТСТРУИРАНА Е ПОЛИЦИСКАТА СТАНИЦА ВО ВАЛАНДОВО

- ПРОЕКТ ЗА ОПРЕМУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ ЛАБАРАТОРИИ И УЧИЛИШЕН МЕДИУМ ВО УЧИЛИШТАТА ВО ВАЛАНДОВО И ЈОСИФОВО (финансиран од УНДП)

- ПРОЕКТ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ СОВЕТИ (финансиран од УНДП)

- ИЗГРАДЕН ПАРКИНГ ПРОСТОР НА УЛИЦА „6-ти НОЕМВРИ“ ПОКРАЈ ООУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ - ВАЛАНДОВО

- УРЕДЕН ПАРКОТ НА ПЛОШТАДОТ ВО ВАЛАНДОВО

- ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА АГОЛОТ НА УЛИЦИТЕ „ПРВОМАЈСКА“ И „МОША ПИЈАДЕ“ ВО ВАЛАНДОВО

- ХОРТИКУЛТУРНО И ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ ПОКРАЈ БУЛЕВАР „ПРВОМАЈСКА“ 

- ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА АГОЛОТ НА УЛИЦИТЕ „ПРВОМАЈСКА“ И „ВАРДАРСКА“ ВО ВАЛАНДОВО

- УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ОКОЛУ ЗГРАДАТА СПРОТИ ЗДРАВЕН ДОМ ВО ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА ПАРК И ПЛОШТАД ВО УДОВО

- ИЗГРАДБА НА НОВ УРБАН ПРОСТОР ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО ПИРАВА

- ИЗГРАДБА НА НОВ ПАРК ВО ПИРАВА

- ИЗГРАДБА НА ПАРК И ПЛОШТАД ВО КАЛКОВО

- ПОСТАВУВАЊЕ НА НОВА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА ВО ВАЛАНДОВО

- СООБРАЌАЈНО ПОВРЗУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКА ЗОНА РАБРОВО СО РЕГИОНАЛЕН ПАТ

- ИЗГРАДЕНА ОСНОВНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ИНДУСТРИСКАТА ЗОНА ВО ЈОСИФОВО

- ПОСТАВУВАЊЕ НА МЕТЕО СТАНИЦИ ЗА РАНО ДЕТЕКТИРАЊЕ НА ЗАБОЛУВАЊЕТО КАЈ ЛОЗОВИТЕ И ОВОШНИТЕ НАСАДИ ВО ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

- ИНСТАЛИРАНИ СЕ СИСТЕМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО ДЕТЕКТИРАЊЕ НА ПОПЛАВИ - Interreg IPA CBC MK-BG

- ИНСТАЛИРАНА НОВА ПУМПА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА ВТОРА ФАЗА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО БОЈМИСКИОТ РЕГИОН

САНАЦИЈА НА КАНАЛИЗАЦИОНАТА МРЕЖА ВО ПИРАВА И ИЗГРАДБА НА ДОПОЛНИТЕЛНИ КРАЦИ НА МРЕЖАТА ВО БОЈМИСКИОТ РЕГИОН

- ПОСТАВЕНИ САДОВИ ЗА СОБИРАЊЕ НА СТАКЛЕН ОТПАД ОД ПАКОМАК

- НАБАВЕНИ НОВИ КОРПИ ЗА ОТПАДОЦИ ЗА СЕКОЕ ДОМАЌИНСТВО ВО БОЈМИСКИТЕ СЕЛА

- ПОСТАВЕНИ НОВИ КОРПИ ЗА ОТПАДОЦИ ВО ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ

- НАБАВЕНА НОВА МАШИНА РОВОКОПАЧ-НАТОВАРУВАЧ ЗА ЈП КОМУНАЛЕН СЕРВИС (финансиран од Јапонска Амбасада)

- ОБЕЛЕЖАНА ХОРИЗОНТАЛНА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ВО ВАЛАНДОВО

- ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ВО ВАЛАНДОВО - 2021

- ПОСТАВЕНИ НОВИ СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ

- ПОСТАВЕНИ НОВИ АВТОБУСКИ ПОСТОЈКИ НИЗ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

- ИНСТАЛИРАЊЕ НА НОВ СИСТЕМ ЗА ПАРНО ГРЕЕЊЕ И ЗАМЕНА НА УЧИЛИШЕН ПОД ВО УДОВО

- ЗАМЕНА НА КРОВНАТА КОНСТРУКЦИЈА НА ДОМ НА КУЛТУРА ВО СЕЛО СОБРИ

- ИЗВРШЕНА САНАЦИЈА НА ФАСАДИ НА ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ НА УЛ. МОША ПИЈАДЕ ВО ВАЛАНДОВО

- ОГРАДУВАЊЕ НА ПОЛИГОН ЗА ОБУКА НА ВОЗАЧИ

- ПОСТАВЕНИ ЛЕТНИКОВЦИ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА РАБОРОВО, ДЕДЕЛИ, КАЗАНДОЛ И ГРЧИШТЕ

- НОВ АРТЕРИСКИ БУНАР ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ ВО БРАЈКОВЦИ

- ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ „ЈУЖНОВАРДАРСКА ДОЛИНА“ 2 ФАЗА (УДОВО - ПИРАВА)

- ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА УЛИЦИТЕ: „ГОРНА МАЛА“ ВО БАЛИНЦИ И КРАК ОД НАСЕЛБА „МЕЧКИН ДАБ“ ДО НОВИ ГРОБИШТА И КРАК ДО РЕГИОНАЛЕН ПАТ ВО ВАЛАНДОВО

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com